septembrie 2021

Month

Asolvenții Facultăților de Teologie Ortodoxă, Secția Pastorală, și fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, susțin în aceste zile examenul de capacitate preoțească, sesiunea de toamnă. Organizat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, de către Sectoarele Educațional – Teologic și Administrativ – Bisericesc, concursul de titularizare pentru ocuparea unui post clerical...
Citește mai departe
La începutul noului an universitar 2021-2022, adresăm un mesaj de binecuvântare tuturor studenților şi profesorilor din învățământul universitar și postuniversitar, dorindu-le mult ajutor de la Dumnezeu în activitatea de studiere, cercetare și aprofundare a valorilor ştiinţifice, educaționale, spirituale, culturale și practice. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2021 ca An omagial al...
Citește mai departe
Sfântul Ierarh Antim a fost un gânditor profund, însuşindu-și selectiv cultura greacă veche şi cultura creştină şi practicând umanismul universalist creştin care – atunci când este vorba de sporirea binelui – nu cunoaşte limite; a preţuit, de asemenea, ştiinţa şi artele. Sculptor şi xilograf, zugrav de biserici, caligraf şi miniaturist, topograf, orator ecleziastic, bărbat de o aleasă...
Citește mai departe
În ultima duminică din luna septembrie celebrăm Ziua Satului Românesc, sărbătoare instituită prin Legea nr. 44/2020. Satul, clădit în jurul bisericii și al cimitirului – acestea dau satului o dimensiune supraistorică, deși face parte integrantă din istorie – al școlii și al primăriei, este acela care, de-a lungul vicisitudinilor timpului, ne-a salvat neamul, ca identitate,...
Citește mai departe
Pescuirea minunată s-a petrecut pe Lacul Ghenizaret, pe fondul colaborării şi ascultării apostolilor faţă de Hristos (Luca 5, 5-6). După ce Hristos a adresat cuvânt mulţimilor, mai întâi de pe ţărmul mării, iar mai apoi din corăbioara-amvon a lui Petru şi a lui Andrei, – semn că după ce ne hrănim sufletul cu rugăciune, trebuie...
Citește mai departe
informare
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei șiRădăuților, în prezent, se desfășoară lucrarea de inventariere a tuturor unităților de cult dincuprinsul arhiepiscopiei. De coordonarea întregii activități, se ocupă o comisie centrală formată din angajați aiCentrului Eparhial Suceava iar în comisiile de inventariere, care se deplasează pe teren șiîntocmesc documentația finală, au fost desemnați preoți din...
Citește mai departe
Neagoe Vodă Basarab a fost un bun domn şi mai ales un evlavios ctitor de mănăstiri şi biserici în ţară şi străinătate. Formarea sa duhovnicească, înclinaţia sa spre o viaţă isihastă (deşi trăită în lume), spre trezvie şi împlinire a poruncilor dumnezeieşti, spre cumpătare şi luptă înţeleaptă cu patimile şi cu păcatele în vederea sporirii...
Citește mai departe
25. sept. 2016 – 25. sept. 2021 În strădania depănării firului aminirilor legate de Sfântul Iacob Putneanul am coborât pe treptele timpului până în anii de școală. În această perioadă am aflat despre lucrarea deosebită a starețului, episcopului și mitropolitului Iacob, care s-a născut, a crescut și s-a desăvârșit în pământul Bucovinei. Mi-au rămas vii...
Citește mai departe
În Anul comemorativ al celor adormiţi în Domnul, se cuvine să ne aducem aminte în câteva cuvinte acum la împlinirea a 105 ani de la trecerea la cele veşnice, la 24 septembrie 1916 a celui ce a fost cunoscut arhitect, istoric pe drept cuvânt considerat unul dintre salvatorii monumentelor istorice ale Bucovinei, Karl Adolf Romstorfer....
Citește mai departe
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, Sectorul Cultural și Sectorul Patrimoniu din cadrul Centrului Eparhial Suceava în parteneriat cu Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava au organizat joi, 23 septembrie 2021, Simpozionul Internațional „Dostoievski şi filonul creştin de creaţie”. În cadrul acestei întruniri...
Citește mai departe
1 2 3 4 8