Predici

Sfântul Ierarh Antim Ivireanul – Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic

Sfântul Ierarh Antim a fost un gânditor profund, însuşindu-și selectiv cultura greacă veche şi cultura creştină şi practicând umanismul universalist creştin care – atunci când este vorba de sporirea binelui – nu...

Sfântul Voievod Neagoe Basarab – Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic

Neagoe Vodă Basarab a fost un bun domn şi mai ales un evlavios ctitor de mănăstiri şi biserici în ţară şi străinătate. Formarea sa duhovnicească, înclinaţia sa spre o viaţă...

„Prinși în mrejele credinței” – Predica Înaltpreasfințitului Părinte Calinic la Duminica a XVIII-a după Rusalii

Pescuirea minunată s-a petrecut pe Lacul Ghenizaret, pe fondul colaborării şi ascultării apostolilor faţă de Hristos (Luca 5, 5-6). După ce Hristos a adresat cuvânt mulţimilor, mai întâi de pe...

Imnul Acatist al Icoanei Sfântului Ioan Botezătorul de la Gorovei – Înaltpreasfințitul Părinte Calinic

Icoana Sfântului Proroc Ioan Botezătorul reprezintă un adevărat „tezaur de spiritualitate”, întrucât de-a lungul timpului s-a dovedit a fi făcătoare de minuni Iubiţi cititori şi cititoare,                În ziua de...

 „Drumul spre Hristos nu este spre în afară, ci spre interiorul nostru” – Predica Înaltpreasfințitului Părinte Calinic la Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci 

Urmarea lui Hristos presupune o maximă dăruire de sine. Deci, fără o renunţare liber consimţită la hedonismele sinelui, aşa încât în sinele nostru să vieţuiască Hristos (Efeseni 3, 17), şi fără...

Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș – Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic

Ca mitropolit al Banatului, în cei trei ani de păstorire, deşi pe atunci partea de apus a Banatului era sub dominaţie otomană (1552-1718), a hirotonit preoţi, întărindu-i astfel pe credincioşii...

Înălțarea Sfintei Cruci – Predica Înaltpreasfințitului Părinte Calinic

Sfinţii Părinţi consideră Crucea singurul mijloc prin care ne putem mântui; ieromonahul Makarios Simonopetritul o numeşte plastic „pana cu care Hristos a semnat actul eliberării noastre” din robia păcatului. Cine...

Sfântul Ioan de la Prislop – Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic

Cuviosul Ioan Sihastrul, care „în peşteră s-a nevoit, cu răceala pietrei s-a împrietenit şi podoaba pustniciei a dobândit”, rămâne o pildă vie de sfinţenie, nu doar pentru credincioşii din Ţara...

„A te naşte de sus înseamnă a te naşte din Hristos, prin Botez” – Predica Înaltpreasfințitului Părinte Calinic la Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci

Duhul Sfânt nu se manifestă în viaţa noastră împotriva sau în lipsa materiei, ci prin mijlocirea materiei. Cel care se naşte din trup este supus coruperii şi morţii, adică este trupesc, pe când...

Sfinții Chiriac de la Tazlău și Onufrie de la Vorona – Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic

Cuvios Chiriac de la Tazlău, ajungând mare duhovnic şi iscusit dascăl al rugăciunii, era mereu căutat de călugări, dar şi de mulţi credincioşi pentru rugăciunile sale tămăduitoare şi pentru cuvintele...

Predică la Nașterea Maicii Domnului – Înaltpreasfințitul Părinte Calinic

Pe fondul promisiunii că, dacă vor dobândi rod minunat la bătrâneţe, îl vor dărui Templului şi, implicit, lui Dumnezeu, însoţite de asceză, post şi rugăciune, Ioachim şi Ana au primit de la...
1 2 3 31