Predici

Decalogul omului politic

Alcătuit în contextul aniversării Zilei Bucovinei și a Zilei Naționale a României Mulțumește lui Dumnezeu pentru această demnitate și roagă-te ca să-ți dea înțelepciune pentru a-ți îndeplini cu conștiinciozitate responsabilitățile...

„Cele ce sunt cu neputință la oameni sunt cu putință la Dumnezeu!” – Predica Înaltpreasfințitului Părinte Calinic în Duminica a XXX-a după Rusalii

Văzând dorinţa tânărului dregător de a şti ce-i mai lipseşte ca să dobândească viaţa de veci, Hristos l-a privit „cu dragoste” (Marcu 10, 21) şi i-a spus: „Încă una îţi lipseşte:...

Sfânta Mare Muceniță Ecaterina – Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic

După promulgarea celor patru edicte care vizau Biserica și clerul, Sfânta Ecaterina s-a prezentat în fața împăratului persecutor Maximian (286-305) – în unele surse, împăratul este Maxențiu (306-312) – pentru...

Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii – Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic

Vestea despre viaţa duhovnicească a schimonahului Antonie de la Iezerul Vâlcii s-a răspândit, trecând munţii până în Transilvania. Mulţi călugări, pustnici, – mai ales că în vatra satului subcarpatic Cheia-Olăneşti, pe...

Intrarea Maicii Domnului în biserică – Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic

Împlinindu-se trei ani de la naşterea Mariei, Sfinţii Părinţi Ioachim şi Ana, voind a împlini cu fapta ceea ce au făgăduit cu cuvântul, au plecat, cale de trei zile, din...

Sfântul Grigorie Decapolitul – Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic

Moaştele făcătoare de minuni ale Cuviosului Grigorie Decapolitul – el a fost considerat sfânt încă din timpul vieţii şi recunoscut ca atare imediat după moartea sa – se află în...

Decalogul monahului

Mulțumește lui Dumnezeu pentru bucuria de a te fi luat din lume și de a te fi născut din nou spre o altă viață, asemenea celei a îngerilor. Retrage-te în...

„Unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră!” – Predica Înaltpreasfințitului Părinte Calinic la Duminica a XXVI-a după Rusalii

„Grija pentru Împărăţia cerului trebuie să fie o constantă a vieţii. Altfel, dacă vom gândi şi lucra asemenea bogatului nebun, vom muri neîntârziat. Nici măcar conjunctural nu trebuie substituite sufletului cele trecătoare.”...

Sfântul Paisie de la Neamț – Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic

Sfinţenia vieţii, iubirea dreptei credinţe, spiritul organizatoric remarcabil, darul de a atrage şi preocuparea de a modela suflete, completate de un mare talent literar şi o iubire fără margini faţă...

Mesaj la începutul Postului Crăciunului

Postul este un prilej de eliberare a trupului de robia materiei, robie care afectează și sufletul. Pentru ca postul nostru să aibă valoare, să fie plăcut lui Dumnezeu, trebuie ca...

Decalogul preotului

Mulțumește Preaveşnicului Dumnezeu pentru harul preoţiei, încredințat ție spre lucrare prin hirotonie, prin punerea mâinilor episcopului. Slujește, ca iconom al tainelor Preasfintei Treimi, cu aceeaşi emoţie sfântă ca în prima...

„Hristos nu rămâne dator nimănui!” – Predica Înaltpreasfințitului Părinte Calinic la Duminica a XXV-a după Rusalii

În comentariile Sfinţilor Părinţi, omul căzut între tâlhari este Adam, cu cei coborâtori din el. Ierusalimul este raiul, Ierihonul este iadul; tâlharii sunt duhurile rele; preotul, Legea, levitul, prorocii, iar...
1 2 3 49