septembrie 25, 2021

Day

informare
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei șiRădăuților, în prezent, se desfășoară lucrarea de inventariere a tuturor unităților de cult dincuprinsul arhiepiscopiei. De coordonarea întregii activități, se ocupă o comisie centrală formată din angajați aiCentrului Eparhial Suceava iar în comisiile de inventariere, care se deplasează pe teren șiîntocmesc documentația finală, au fost desemnați preoți din...
Citește mai departe
Neagoe Vodă Basarab a fost un bun domn şi mai ales un evlavios ctitor de mănăstiri şi biserici în ţară şi străinătate. Formarea sa duhovnicească, înclinaţia sa spre o viaţă isihastă (deşi trăită în lume), spre trezvie şi împlinire a poruncilor dumnezeieşti, spre cumpătare şi luptă înţeleaptă cu patimile şi cu păcatele în vederea sporirii...
Citește mai departe