Karl A. Romstorfer – arhitectul care a salvat monumente istorice bisericești şi laice din Bucovina

În Anul comemorativ al celor adormiţi în Domnul, se cuvine să ne aducem aminte în câteva cuvinte acum la împlinirea a 105 ani de la trecerea la cele veşnice, la 24 septembrie 1916 a celui ce a fost cunoscut arhitect, istoric pe drept cuvânt considerat unul dintre salvatorii monumentelor istorice ale Bucovinei, Karl Adolf Romstorfer.

Născut la 17 martie 1854 în Aigen – Gaunersdorf, Austria, a făcut studii de istoria artei şi arhitectură la Universitatea Tehnică din Viena, studii care l-au determinat să aibă un rol important în momentul în care s-a întemeiat Muzeul Ţării Bucovinei, în Cernăuţi în 1893 propunând şi editarea anuarului Jahrbuch des Bukowiner Landes Museums.

Potrivit datelor istorice Karl A.Romstorfer a ajuns în Bucovina cu aproximativ 15 ani înainte de împlinirea a patru sute de ani de trecerea la cele veşnice a celui ce a fost Atletul lui Hristos moment ce trebuia marcat în mod special în Bucovina, răpită din trupul Ţării Moldovei în 1775 de Imperiul Habsburgic .

De numele lui se leagă cercetările arheologice legate de Cultura Cucuteni din zona Şipeniţ- Siret, apoi săpăturilor arheologice de la Hliboca şi Hliniţa, cercetările arheologice de la Cetatea de Scaun Suceava, lucrările de restaurare şi conservare de la Biserica Mirăuţi – prima catedrală mitropolitană a Moldovei, Biserica Sf. Gheorghe a Mănăstirii Sf. Ioan cel Nou – Suceava, Mănăstirea Putna, Mănăstirea Solca, etc. dovedit prin faptul că în arhive se păstrează planşele şi schiţele publicate la vremea potrivită, pentru a atrage fondurile necesare lucrărilor de restaurare şi conservare, planşe şi schiţe însoţite de studii amănunţite , menite să atragă o simpatie eficientă şi efectivă faţă de patrimoniul medieval moldovenesc din Bucovina şi care au apărut sub titlul Die Kirchenbauten in der Bukowina.

Pentru Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, activitatea de restaurare şi conservare a Bisericii Sf. Gheorghe – ctitorită de Bogdan al III -lea şi Ştefăniţă Vodă iniţiată în 1898 şi dusă la bun sfârşit în 1910 de arhitectul Karl A Romstorfer ocupă un loc aparte.

În acest sens amintim câteva dintre acţiunile efectuate: în primul rând a acordat o atenţie deosebită pentru curăţarea picturii interioare de fum şi reîmprospătarea acesteia, acolo unde considera că este necesară, activitate coordonată de către pictorul vienez Johann Vierteberger(1906 -1909); înlocuirea ramelor ferestrelor; acoperirea bisericii cu ţiglă smălţuită, comandată la Viena; înălţarea Turnului clopotniţă cu un etaj şi o turlă decorată în partea superioară a zidurilor cu firide şi cu ocniţe, etc.

După finalizarea lucrărilor de restaurare, Biserica Sf. Gheorghe a Mănăstirii Sf. Ioan cel Nou a fost resfinţită la 19 septembrie /2 octombrie 1910 în vremea când guvernator al Bucovinei era Oktavian Ritter Regner von Bleyleben, de către vrednicul de pomenire mitropolitul Vladimir de Repta, al Bucovinei şi Dalmaţiei, înconjurat de arhimandritul mitrofor Ghideon Balmoş stareţul Mănăstirii Sf. Ioan cel Nou la acea vreme, arhim. Ipolit Vorbochievici – stareţul Mănăstirii Dragomirna, reprezentanţi ai Mitropoliei Moldovei  de la Iaşi, etc.

La împlinirea  a 105 ani de la trecerea la cele veşnice – 24 septembrie 1916 la Viena,   a celui ce a fost arhitectul Karl A. Romstorfer, putem afirma cu fermitate că el va rămâne, prin contribuţiile sale la conservarea şi restaurarea unor monumente istorice bisericeşti şi laice din Bucovina, un nume de referinţă în domeniul cercetării, restaurării şi punerii în valoare a monumentelor istorice şi de artă de pe pământul românesc.