Administrația Eparhială

Cancelaria Eparhială

Cancelaria Eparhială

Departamente

Vicar Administrativ

Secretar Eparhial

Registratură

Oficiul canonico-juridic

Departamentul pentru securitate în muncă

Arhivă

Contact Secretariatul Eparhial

Adresa
Str. Iancu Flondor, nr. 2

Suceava, Suceava, 720027

Secretar Eparhial

0230 521 295

cabinet@arhiepiscopiasucevei.ro

Registratură

registratura@arhiepiscopiasucevei.ro

Luni – Vineri 8:00 – 16:00

Social Media

Contactează Secretariatul Eparhial

Vicar Administrativ
Secretar Eparhial
Secretar
Registrator
Arhivar

Vicar Administrativ

 

 

 

 

 

Arhim. Paraschiv DABIJA

Secretar Eparhial

 

 

 

 

Protos. Justinian SĂVESCU

 

 

Secretar

 

 

 

 

D-na ec. Maria EȘI

 

 

Registrator

PC. Pr. Cristian BĂIȚAN-TURENSCHI

Arhivar

 

 

PC. Pr. Marian-Ștefan ONEA

Arhiepiscopia Sucevei & Rădăuților

Cancelaria Eparhială

2021