Picătura de istorie

Category

Cuvânt rostit la Ziua veteranilor de război – Suceava, 28 aprilie 2023 Hristos a înviat! Din încredinţarea şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, doresc în câteva cuvinte să aduc un un mesaj de recunoştinţă celor ce au făcut istorie, precum şi celor ce au scris istoria, celor ce au luptat pentru unitatea...
Citește mai departe
200 de ani de la naştere 9 martie 1823 – 9 martie 2023 La împlinirea a 200 de ani de la naşterea părintelui Iraclie Porumbescu, cuvine-se dar să ne amintim de cel ce a fost pe drept cuvânt considerat, pentru opera sa, un apostol rural şi luminător al poporului. S-a născut la 9 februarie 1823 în...
Citește mai departe
Îmbracă-te în doliuFrumoasă Bucovină  Când am primit această tristă veste, a trecerii la cele veşnice a prof. univ. dr. Răzvan Emil Theodorescu, vicepreşedinte al Academiei Române, prima imagine ce mi-a stat înainte a fost una, de acum îndepărtată, veche de peste patruzeci de ani. A fost acea clipă în care prof. univ. dr. Răzvan Emil...
Citește mai departe
Au trecut deja șase luni de la strămutarea la Patria cerească a celui ce a fost stareț aproape patru decenii la Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, fosta catedrală mitropolitană a Țării Moldovei, Preacuviosul Părinte Arhim. Grigorie Halciuc. Cuvintele scrise acum cu prilejul acestei comemorări nu pot spune câtă dragoste avea Părinte Arhim....
Citește mai departe
Între ierarhii care în istoria Mitropoliei Moldovei şi Sucevei au avut un rol aparte în înţelegerea istoriei, a culturii şi civilizaţiei medievale şi moderne, nu putem să nu facem un popas comemorativ acum la împlinirea a 50 de ani de la trecerea la cele veşnice a celui care a fost Episcopul vicar Irineu Crăciunaş –...
Citește mai departe
Este bineştiut faptul, că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2023 drept Anul comemorativ al imnografilor şi cântăreţilor bisericeşti. Aşadar, cuvine-se în acest început de an, să aducem prinos de recunoştinţă pentru marele protopsalt Dimitrie Suceveanu, care inspirat de Dumnezeu, a compus cântări bisericeşti de valoare inestimabilă în secolul al XIX -lea,...
Citește mai departe
Pelerinii care ajung în curtea Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, observă în faţa eclesiarniţei de pe latura de est a curţii, eclesiarniţă construită de mitropolitul Anastasie Crimca între 1626 – 1629, expuse pe o platformă trei clopote de dimensiuni diferite. Fiecare clopot are o inscripţie care explică data când a fost turnat...
Citește mai departe
În urmă cu 100 de ani, la 19 decembrie 1922, în Tişăuţi, com Ipoteşti, jud. Suceava se năştea în familia numeroasă a fostului notar Ambrozie Neamţu şi Elena Neamţu (n. Dan) Vasile Neamţu. A început studiile primare în satul natal, urmând apoi cursurile la prestigiosul Liceu „Ştefan cel Mare” din Suceava, unde între dascălii de...
Citește mai departe
Istoria noastră a românilor este biografia extraordinară a unui popor de viţă veche, din strămoşi viteji şi drepţi, cumpăniţi în gândire şi mai ales în Faptă. Neamul nostru românesc şi-a scris istoria prea adesea cu spada, pentru că prea mulţi ne-au râvnit bătătura, munţii şi văile, apele şi câmpiile, pe care şi le-au iubit cu...
Citește mai departe
Într-o vreme în care mulţi neagă sau diminuează rolul istoriei ca disciplină în şcoală şi vor, în schimb, modernizare, cibernetizare și dicipline moderne, dintre care unele nu au nimic comun cu etica creştină, istoria are încă şi va avea un rol aparte, pentru că noi nu putem scăpa de amintiri. Se cuvine, așadar, să ne...
Citește mai departe
1 2 3 8