Picătura de istorie

Category

Pentru cine studiază istoria Sucevei, unul dintre aurtorii a cărui studii sunt necesare pentru a cunoaşte anumite detalii din această istorie locală, este de bună seamă Rudolf Gassauer născut în Suceava la 12 septembrie 1885, trecut la cele veşnice acum 70 de ani, la 16 ianuarie 1952 După absolvirea Şcolii primare şi a liceului la...
Citește mai departe
„Rămâneţi în umbră sfântă, Basarabi şi voi Muşatini / Descălecători de ţară, dătători de legi şi datini” Se împlinesc în acest decembrie 630 de strămutarea la locul de veşnică odihnă a unuia dintre marii domnitori ai Ţării Moldovei din Secolul al XIV -lea, Petru I Muşatinul fiul Margaretei Muşata. Cuvine-se aşadar să facem un popas...
Citește mai departe
În istoria Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, cum este cunoscută în istoriografie, epoca mitropolitului Veniamin Costachi, pentru că putem vorbi de o adevărată epocă, a constituit şi constituie un model în ceea ce priveşte respectul, slujirea şi înţelepciunea folosirii limbii române în cult şi în limba curentă a primei jumătăţi a secolului al XIX-lea. Acum la...
Citește mai departe
În urmă cu câţiva ani, la un moment jubiliar legat de aniversarea Unirii Bucovinei cu Ţara Mamă, academicianul Răzvan Theodorescu, afirma, legat de faptul că pentru momentul unionist de la Cernăuţi din 28 noiembrie 1918, o trăsătură distinctivă anume a fost emaniciparea Bucovinei prin cultură. Între cei care au avut un rol important în emanciparea...
Citește mai departe
Canonizarea în 1988 a Cuviosului Paisie de la Neamţ (†1794) de către Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse şi extinderea cultului de cinstire a sa şi în Biserica Ortodoxă Română prin hotărârea Sf. Sinod din 1992, cu data de pomenire 15 noiembrie, când a trecut de la viaţă la Viaţă- aşa cum scria biograful său,...
Citește mai departe
După câteva zile de ceaţă, dimineaţa zilei de Duminică 6 noiembrie 7030 – de la zidirea lumii,(1522), a venit cu o revărsare de lumină blândă, aurie. Dincolo de râul Suceava, dealurile molcome parcă niciunde mai frumoase ca aici, au îngălbenit, de parcă ascunsă sub perdeaua de ceaţă, mâna Ziditorului Însuşi le-ar fi zugrăvit în taină...
Citește mai departe
În pleiada oamenilor de cultură, a celor care au susţinut şi promovat valorile culturale naţionale din Bucovina, un loc aparte îl ocupă profesorul Constantin Loghin. Născut în satul Budeniţ, din fostul judeţ Storojineţ în 4 noiembrie 1891, ca fiu al răzeşilor Leon şi Rozalia Loghin, urmează Şcoala primară în comuna natală între anii 1899 -1903,...
Citește mai departe
Între marile familii de cărturari patrioţi ai Bucovinei, dintre care amintim familiile Hurmuzachi, Stârcea, Flondor, Isopescu, ş.a. un loc aparte îl ocupă familia Sbiera. Născut în Horodnic de Jos la 1 noiembrie 1836 ca al optulea copil din cei zece ai familiei Ana şi Gheorghe Sbiera, primele noţiuni de scris şi de citit avea să...
Citește mai departe
La împlinirea a 165 de ani de la naşterea celui care era catalogat de N. Iorga ca fiind unul dintre paşnicii oameni de ştiinţă, închişi cu bucurie în cămăruţa migălosului lor lucru, se cuvine să facem un popas pentru a readuce în actualitate prin câteva rânduri rolul pe care l-a avut şi îl are în...
Citește mai departe
Era într-o zi de joi 14 octombrie1451. Măria Sa Bogdan Vodă era invitat să participe, potrivit tradiţiei istorice, la un ospăţ dat de boierul Sima Hrană în satul Reuseni, la aproximativ 12 km de Cetatea de Scaun a Sucevei. L-a luat cu el şi pe fiul său Ştefan, viitorul domnitor al Ţării Moldovei, în vârstă...
Citește mai departe
1 2 3 4 5