Picătura de istorie

Category

 „Într-însul găsise poporul românesc cea mai curată  şi mai deplină icoană a sufletului său:  cinstit şi harnic, răbdător fără să uite  şi viteaz fără cruzime, straşnic în mânie  şi senin în iertare, răspicat şi cu măsură în grai, gospodar  şi iubitor al lucrurilor frumoase, fără nici o trufie în faptele sale” Nicolae Iorga Când în...
Citește mai departe
Dintre monumentele istorice ecleziastice incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO din judeţul Suceava, un loc aparte îl ocupă Biserica Adormirea Maicii Domnului-Mănăstirea Humor, biserică care prin decorul pictural interior şi exterior, datorat lui Toma din Suceava, care se intitula „zugrav de biserici și curtean al Măriei sale Petru, voevodul Moldovei”, merită pe deplin recunoaşterea internaţională, întrucât...
Citește mai departe
Anul 2023, după cum bine se ştie, a fost declarat în Patriarhia română An comemorativ al imnografilor şi cântăreţilor bisericeşti, venind astfel în completarea Anului comemorativ 2022 dedicat rugăciunii, întrucât cântarea bisericească este ea însăşi o rugăciune. Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române afirma “Teologia exprimată în imnografia bisericească este una dintre cele mai...
Citește mai departe
( * 1852 – † 1924 ) S-a spus şi se mai spune de multe ori că Arheologia este o ştiinţă a fascinaţiei şi mai mult chiar, este fascinaţia ştiinţei, mai ales a ştiinţei patronate de Muza Clio, ştiinţă ce dezgroapă de obicei trecutul în care putem să ne aflăm viitorul. Preocuparea pentru cunoaşterea trecutului...
Citește mai departe
Atunci când ne aplecăm cu smerenie să înţelegem şi să cunoaştem istoria Ţării Moldovei dintru începuturi, nu putem să nu ne oprim pentru câteva clipe asupra domniei domnitorului Alexandru cel Bun, acel domnitor despre care cronicarul Miron Costin spunea bătrânul Alexandru, care asemenea unui rege (s.n.)a fost numit cel dintâi hospodar, întocmai ca un monarh...
Citește mai departe
În precuvântarea sa la Istoria Românilor din Dacia Traiană în 1888, A.D.Xenopol scria : Istoria unui timp se clădeşte întotdeauna cu materialul adunat până atunci. Dacă ar fi să aşteptăm ca tot materialul istoric al unui popor să fie descoperit, n-am mai ajunge niciodată să expunem cursul vieţii sale, căci descoperirile se fac neîncetat; cunoştinţele...
Citește mai departe
La împlinirea a 395 de ani de la trecerea la cele veşnice a mitropolitului cărturar Anastasie Crimca, în seara zilei de 19 ianuarie 2024, în liniştea specifică după săvârşirea slujbei Vecerniei, prin purtarea de grijă a Preacuvioasei Maici Stavrofora Maria Magdalena, stareţa  Mănăstirii Dragomirna, s-a făcut pomenirea celui ce a fost cu adevărat dăruit de...
Citește mai departe
Este o frumoasă tradiţie ca în fiecare 15 ianuarie să se aducă omagiul aparte românului cel mai reprezentativ, care a fost mai mult decât poetul naţional, care a ilustrat destinul pe care un om de cultură îl are în spaţiul românesc. Eminescu este şi va fi mereu actual! A fost – nu încape îndoială –...
Citește mai departe
După câteva zile de brumărel, seara, la ceas de Vecernie, dincoace de cursul sinuos al râului Suceava, dealurile îngălbenite, de parcă, ascunsă sub perdeaua de ceaţă, mâna Ziditorului însuşi le-a zugrăvit în taină cu vopseluri ruginii şi le-ar fi poleit cu aur, dangătul clopotelor din prima catedrală mitropolitană a Ţării Moldovei, de la poalele Cetăţii...
Citește mai departe
În aceste zile se împlinesc 325 de ani de la apariţia la Iaşi, la Tipografia Domnească, a lucrării Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lumea, sau giudeţul sufletului cu trupul, prima carte, scrisă în limba română, tradusă în greceşte de Ieremia Cacavelas, o lucrare scrisă de Dimitrie Cantemir după modelul dialogurilor platoniciene, lucrare pe care B.P....
Citește mai departe
1 2 3 10