Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul

Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților

Data naşterii:  24 iunie 1981
Locul naşterii:  Loc. Dornești, jud. Suceava

Tuns în monahism: 18 decembrie 2005
Hirotonit ierodiacon: 25 martie 2006
Hirotonit ieromonah: 28 aprilie 2006
Hirotonit episcop: 23 iulie 2017

Date biografice. Formare și experiență profesională

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul s-a născut la data de 24 iunie 1981 în localitatea Dornești, judeţul Suceava, fiind al doilea copil al părinților Constantin și Elena. La botez a primit numele Ioan-Daniel.

După terminarea claselor I-VIII în localitatea natală, a urmat Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava (1995-2000), apoi Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași (2000-2004), secția Pastorală, fiind licențiat în Teologie cu lucrarea „Paternitate și filiație duhovnicească în Ortodoxie. Continuitate și înnoire”, sub coordonarea Pr. Prof. Dr. Ioan Cristinel Teșu.

Între anii 2006-2008 a urmat cursurile postuniversitare de masterat la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, secția Doctrină și Cultură, încheiate cu susţinerea lucrării de dizertație „Paternitate și filiație duhovnicească în scrisorile Sfinților Varsanufie și Ioan din Gaza”, sub îndrumarea Pr. Prof. Dr. Vasile Răducă.

Doctoratul l-a urmat sub coordonarea Arhid. Prof. Univ. Dr. Ioan I. Ică jr de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu. Cu titlul „Dimensiunea mistagogică a Săptămânii Sfintelor Pătimiri. Elemente de antropologie duhovnicească”, teza a fost susținută public pe 18 decembrie 2019, comisia de evaluare fiind prezidată de Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului. Valoarea academică și duhovnicească a lucrării – una de pionierat în teologia românească – a fost apreciată de public și de membrii comisiei, primind la final calificativul maxim – „Excepțional”.

În anii 2009 și 2010 a urmat cursuri de Management proiecte cu finanțare externă, organizate de Asociația Profesională de Management Regional, Suceava, iar între 2014-2016 a urmat cursuri de formare de formatori, organizate de Centrul de Formare și Inovare al Fundației Varlaam, Iași și Institutul de Dezvoltare Personală, București.

A fost tuns în monahism la Mănăstirea Sihăstria Putnei în data de 18 decembrie 2005. A fost hirotonit ierodiacon în 25 martie 2006, după care, în 28 aprilie același an, a fost hirotonit preot. Hirotesia întru protosinghel a avut loc în data de 9 noiembrie 2009, iar cea întru arhimandrit în 25 martie 2012.

În şedinţa de lucru a Sfântului Sinod din 4 iulie 2017 a fost ales episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor cu titulatura de „Dorneanul”. Hirotonia întru episcop a fost săvârşită duminică, 23 iulie 2017, la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava de către un sobor de ierarhi, sub protia Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Activitate academică și de cercetare

1. Activități educaționale și culturale

În perioada 2001-2004, a fost redactor la postul de Radio „Trinitas” al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, în cadrul Departamentului Teologic, realizând emisiuni/rubrici precum Cuvântul care zidește, Mari duhovnici în dialog, Lumini pentru suflet, Cuvânt de folos duhovnicesc, Pelerini la locurile sfinte, Cuvintele credinței, Răspunsuri duhovnicești, File de Pateric. La fel, a realizat reportaje, știri, intervenții și transmisiuni de la evenimente bisericești și cultural-misionare. 
 

2. Activitate științifică și publicistică

a. lucrări în volum

 • Paternitate duhovnicească în scrisorile Sfinţilor Varsanufie şi Ioan, Ed. Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, 2015, 190 p; ISBN 978-606-734-011-2
 • Sfinții Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei. Dosar aghiografic, Ed. Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, 2017, 115 p; ISBN 978-606-734-060-0;
 • Sfânta Mănăstire Sihăstria Putnei (coautor), Ed. Gedo, Cluj-Napoca, 2 ediții (2006, 2009), 64 p+ilustraţii; ISBN 978-973-87816-0-3;
 • Imne bizantine (coautor), Ed. Mușatinii, Suceava, 2007, 104 p; ISBN 978-973-7627-69-8.

b. în pregătire

 • Dimensiunea mistagogică a Săptămânii Sfintelor Pătimiri. Elemente de antropologie teologică, Ed. Andreiana, Sibiu;

c. studii teologice

 • „Cuviosul Paisie de la Neamț la Academia duhovnicească din Kiev. Semnificațiile unui gest”, în Revista Teologică, anul XXVI (98), nr. 2/2016, p. 56-79 (lb. română), p. 80-106 (lb. engleză); ISSN 1222-9695;
 • „Sistemul lecturilor biblice în Săptămâna Sfintelor Pătimiri”, în Studia Doctoralia Andreiana, anul VI, nr. 1/2017, p. 124-154; ISSN 2285–8555;
 • „Săptămâna Mare şi Postul Mare: extensie în sens invers sau joncțiune?”, în Studia Doctoralia Andreiana, anul VI, nr. 2/2017, p. 82-109; ISSN 2285–8555;
 • „Păcatul, alterare a unității”, în Simpozionul Internațional „Unitate și dăruire. Centenar România Mare 1918-2018”. Episcopia Caransebeșului. Universitatea „Eftimie Murgu” Reșița, 16-17 aprilie 2018, Ed. Montefano, Ed. Episcopia Caransebeșului, 2019, p. 34-45; ISBN 978-88-87151-54-1;

d. varia

 • peste 30 de articole, editoriale, recenzii, prefețe, interviuri etc. în mai multe reviste și ziare din țară sau pe platforme on-line;
 • intervenții în cadrul emisiunilor de radio și televiziune (locale sau centrale);
 • prelegeri pe teme teologice la diferite întruniri în țară sau străinătate (conferințe preoțești; conferințe organizate de asociații studențești precum ASCOR, ATOR, ATOS etc.; întâlniri cu comunități parohiale din țară sau din diaspora; cursuri în cadrul modulului Pastorație și duhovnicie organizat de Centrul Ortodox  de Studii și Cercetare „Dumitru Stăniloae”, Paris etc.).
   
​3. Distincții și titluri
 • Crucea Nordului, a Episcopiei Ortodoxe Român a Europei de Nord (23 iulie 2017);
 • Cetățean de onoare al localității Dornești, județul Suceava (24 septembrie 2017);
 • Crucea și Engolpionul Episcopiei Covasnei și Harghitei (1 octombrie 2016);
 • Ordinul Episcop Elie Miron Cristea al Episcopiei Caransebeșușui (15 aprilie 2018);
 • Ordinul Sfântul Apostol Andrei al Patriarhiei Române (30 noiembrie 2018).

Activitate misionar-pastorală și social-filantropică

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Pimen, a oficiat slujbe și vizite pastorale în mănăstirile și parohiile eparhiei, o atenție deosebită fiind acordată în zonele de influență protestantă sau în cele cu prezența creștinilor „de stil vechi”.

Din încredințarea chiriarhului, a prezidat ședințe ale Permanenței Consiliului Eparhial, a suplinit prezența acestuia în structuri asociative sau în gestionarea proceselor intentate în legătură cu Fondul Bisericesc Ortodox Român din Bucovina.

Conform deciziei de atribuții, a coordonat Sectorul Cultural al Arhiepiscopiei, în special compartimentul media al acestuia (editură, periodice, prezență on-line etc.). Ultima activitate importantă o reprezintă lansarea și gestionarea unei noi versiuni a site-ului www.arhiepiscopiasucevei.ro, platformă de tip responsive design prin care, prin materiale scrise sau audio-video, actualizate periodic şi adecvate timpului liturgic sau provocărilor societății, se contribuie la activitatea culturală şi misionară a Bisericii în spațiul on-line.

A coordonat şi supravegheat activitatea social-filantropică din cadrul Sectorului Filantropia al Arhiepiscopiei. Ultima acțiune importantă a fost inițierea și coordonarea proiectului umanitar Alături la greu. Ajutăm Suceava, prin care s-au obținut fonduri de peste 100.000 de euro, cu ajutorul cărora s-a achiziționat aparatură medicală și echipamente de protecție pentru spitalele județului, în contextul pandemiei cauzate de Covid-19.

În anii 2013-2019 a susținut prelegeri cu conținut pastoral-misionar pentru preoții recent hirotoniți din Arhiepiscopia Iașilor, în cadrul Atelierului de formare pentru tinerii preoți, organizat de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei la Centrul Social-Cultural „Sfântul Ilie“ de la  Miclăuşeni, județul Iași.

A participat cu prelegeri și ateliere la activitatea de formare în cadrul Cursurilor pentru obținerea gradelor profesionale în preoție organizate de Arhiepiscopia Iașilor pentru eparhiile din Mitropolia Moldovei și Bucovinei.

Face parte din echipa de mentorat pentru studenții Facultății de Teologie „Dumitru Stăniloae” din Iași.

A organizat și prezidat examenul de capacitate pentru candidații la preoție din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

Având experiența implementării şi monitorizării de proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă, desfășurate prin Programul Național pentru Dezvoltare Rurală din România (PNDR), din anul 2020 a preluat managementul proiectului „Consolidarea și restaurarea clădirii monument Cazinoul Băilor cu schimbarea de destinație în Centrul Muzeal Cazinoul Băilor”.