Tâlcuiri liturgice

„Eu sunt lumina lumii” (Ioan 8, 12) Oamenii credincioși cunosc faptul că, an de an, la Sfântul Mormânt al Domnului Iisus Hristos din Ierusalim se petrece o minune care este mai presus de rațiunea omenească: pogorârea Sfintei Lumini. Aceasta este o dovadă a iubirii Mântuitorului Hristos care ne încredințează de realitatea Învierii Sale. Pogorârea Sfintei Lumini...
Citește mai departe
Cuvântul prescură provine din limba greacă „prosfora” [1] și înseamnă jertfă sau punere înainte. Prescurile sunt cele cinci pâinișoare sau prescuri ce se aduc la Sfântul Altar, din care se scoate Sfântul Agneț și miridele sau părticelele, pentru îngeri, pentru sfinți, pentru vii și pentru adormiți. Prescurile se fac din grâu curat și de către...
Citește mai departe
„Binecuvântată este anafura sfinților Tăi, Doamne, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin” Fiecare credincios care participă la Sfânta Liturghie și stă până la sfârșit, primește de la preot câteva părticele din prescură însoțită de expresia: „Hrană de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul”. Aceasta este o pâine binecuvântată care...
Citește mai departe
Iconostasul semnifică unirea prin iubire a cerului cu pământul(Sfântul Simeon al Tesalonicului) Atunci când intrăm într-o biserică ortodoxă privirea este orientată spre Sfântul Altar. Acesta este despărțit de naos, încăperea centrală, printr-o „icoană” care cuprinde mai multe icoane. Aceasta se numește „catapeteasmă”. Părintele Patriarh Daniel afirmă faptul că tâmpla sau catapeteasma reprezintă o „evanghelie pictată”...
Citește mai departe
Sfânta cruce este „altarul de jertfă” și totodată „semnul Fiului Omului” după cum ne spune Domnul Hristos în Evanghelie: „Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului” (Matei 24, 30), iar Sfinții Părinți au văzut dintotdeauna în acest semn crucea Domnului și un semn al creștinilor. Purtând numele lui Hristos, creștinul se însemnează cu semnul...
Citește mai departe
Și Templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului Său în Templul Său. Și au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ și o grindină mare. (Apoc.11:19) Un obiect liturgic de o mare însemnătate este Sfântul Chivot. Data introducerii Sfântului Chivot în cult nu este cunoscută cu exactitate,...
Citește mai departe
Pe lângă alte odoare sfinte, pe Sfânta Masă se mai găsesc și sfeșnicele cu una, două, trei sau șapte lumânări. Sfeșnicul cu o singură lumină închipuiește unitatea Dumnezeirii, cele cu două lumini, cele două firi ale Mântuitorului, cele cu trei lumini, Sfânta Treime, iar cele cu șapte lumini, cele șapte daruri ale Duhului Sfânt: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga-răbdare, bunătatea, facerea de...
Citește mai departe
În fiecare biserică ortodoxă, în mijlocul Sfântului Altar se află Sfânta Masă. Ea are forma unei mese cu patru laturi, făcută dintr-o lespede de piatră sau marmură și sprijinită fie pe un singur picior ori pe patru picioare din același material. În epoca persecuțiilor se slujea Sfânta Liturghie pe lespezile de pe mormintele martirilor, iar...
Citește mai departe
Cuvântul „evanghelie” se traduce prin „veste bună”, iar Cel Care ne-a adus cea mai bună veste din istoria neamului omenesc nu este altul decât Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Sfânta Evanghelia este Însuşi Hristos, prezent în inima Bisericii, prin cuvintele Sale, căci El este Cuvântul lui Dumnezeu întrupat. Origen spunea că „noi ne împărtăşim cu Hristos prin...
Citește mai departe