Administrația Eparhială

Sectorul Cultural

Sectorul Cultural

Sectorul Cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților funcționează neîntrerupt începând din anul 1991, când Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la solicitarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, a aprobat reînființarea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. În anul 2020, la inițiativa și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, Sectorul Cultural, coordonat de PC Părinte Consilier Constantin Oprea, a trecut printr-un amplu proces de reorganizare, care a vizat eficientizarea activității sectorului, precum și intensificarea evenimentelor cu caracter cultural-misionar (conferințe, congrese, simpozioane, lansări de cărți etc.). 

În prezent, Sectorul Cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și-a concentrat activitatea, potrivit prevederilor statutare și regulamentare bisericești, în următoarele  direcții: 

Departamente

Editura & Tipografie

IT

I. Activități cu caracter administrativ 

a. Organizarea conferințelor pastoral-misionare semestriale ale clericilor din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și a procesiunilor și activităților cultural-misionare la nivelul eparhiei. 

b. Procesarea solicitările parohiilor, mănăstirilor și ale diferitelor instituții de cultură din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, în vederea primirii arhiereștii binecuvântări pentru desfășurarea activităților cu caracter cultural-bisericesc și misionar, precum: evenimente culturale (conferințe religioase, lansări de cărți, dialoguri culturale, concerte bisericești, expoziții de icoane ); procesiuni la diferite parohii sau mănăstiri din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților cu prilejul hramurilor acestor locașuri de cult sau cu prilejul sărbătorilor bisericești semnificative; participarea clericilor din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților la diferite activități cu caracter cultural; aducerea spre închinare a unor părticele din sfintele moaște cu ocazia evenimentelor importante din viața parohiilor; primirea sau donarea unor părticele din sfinte moaște spre păstrare permanentă la nivelul mai multor biserici parohiale; sfințiri de racle pentru păstrarea sfintelor moaște etc. 

 

II. Activitatea editorială 

 

a. Editura CRIMCA a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a fost înființată în anul 2020, la inițiativa și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, în baza Deciziei Permanenței Centrului Eparhial nr. 2111/24.08.2020. În planul editorial, întocmit anual de comitetul redactional, se regăsesc lucrări cu caracter religios care valorifică potențialul cultural-teologic și istoric-bisericesc din arealul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților (volume de studii consacrate tematicii omagiale sau comemorative a fiecărui an calendaristic, lucrări de istorie bisericească, monografii ale bisericilor și mănăstirilor din cuprinsul eparhiei, albume și studii de artă bisericească, lucrări dogmatice, biografii ale personalităților bucovinene de seamă, literatură creștină, lucrări omiletice și catehetice, lucrări de îndrumare liturgică și pastorală, lucrările simpozioanelor de teologie și ale conferințelor organizate de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților etc.). 

 

b. Periodicul Candela. Revistă de Teologie și Cultură, editat de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, a fost reactivat în anul 2021, în baza Deciziei Permanenței Centrului Eparhial 1396/30.03.2021, și are apariție bianuală. Acest periodic se dorește a fi continuatoarea revistei Candela. Buletinul official al Bisericii Ortodoxe din Bucovina, editată, începând cu anul 1882, la Cernăuți, al cărei obiectiv era păstrarea și propovăduirea credinței strămoșești. 

 

c. Periodicul Credința. Revistă pastoral-misionară a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, cu apariție lunară, reprezintă unul dintre mijloacele centrale de informare scrisă care reflectă evenimentele majore, dinamismul și activitatea eparhiei. Totodată, acest periodic este un mesager al învățăturilor bisericești pentru credincioșii mireni. 

d. Periodicul Tinere, ție îți zic. Revista Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei”are un pronunțat caracter educativ. În esență, acest periodic cu apariție trimestrială reprezintă rodul cercetării întreprinse de școala teologică aflată sub jurisdicția Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, în cuprinsul său regăsindu-se studii și articole semnate de corpul profesoral, precum și diverse referate și proiecte realizate de elevii seminariști.  

 

III. Departamentul IT 

La inițiativa și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, în a doua jumătate a anului 2020 a avut loc o amplă acțiune de modernizare și de tehnologizare a aparatului administrativ al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Au fost inițiate și au fost finalizate proiecte de anvergură în ceea ce privește Infrastructura și Tehnologia, elemente de o stringentă necesitate pentru funcționarea optimă a unei organizații. După înființare, Departamentul IT a lucrat îndeaproape cu Sectoarele de Resort pentru a asigura buna lor funcționare, a propus soluții pentru problemele existente și s-a îngrijit de dotarea cu echipamente performante, asigurându-se de optimizarea costurilor prin studii de piață. De asemenea, prin intermediul Departamentului IT s-au pus bazele unui Centru de Date la nivelul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a cărui infrastructură va asigura buna funcționare a Departamentului Economic și de Contabilitate. Nu în ultimul rând, Departamentul IT  oferă celorlalte departamente, acolo unde este cazul, consultanță și sprijin în realizarea de conținut grafic sau foto-video. 

Contact Sectorul Cultural

Contact Sectorul Cultural

Adresa
Str. Iancu Flondor, nr. 2

Suceava, Suceava, 720027

Consilier Cultural

+4 0742 605 355
constantin.oprea@arhiepiscopiasucevei.ro

Departament Editura & Tipografie

paul.valenciuc@arhiepiscopiasucevei.ro

Departament IT

it@arhiepiscopiasucevei.ro

Luni – Vineri 8:00 – 16:00

Social Media

Contactează Sectorul Cultural

Consilier Cultural
Departamentul Editură & Tipografie
Director Departament IT

Consilier Cultural

PC. Pr. Constantin OPREA

Preotul Constantin OPREA, preot paroh la parohia „Sf. Împ. Constantin şi Elena” din localitatea Straja, județul Suceava, recunoscut ca unul dintre cei mai devotați preoți tineri slujitori ai Bisericii și un bun organizator de evenimente culturale este absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” – Iași (2012), urmând cursuri de Masterat la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Secția „Viața Bisericii – istorie și actualitate” (2014) și mai apoi absolvent al cursurilor doctorale din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, urmând să susţină teza de doctorat cu titlul „Istoria Societăţii Bollandiste”.
De-a lungul anilor în calitate de student, doctorand, cântăreț bisericesc și preot a desfășurat o activitate bogată pe plan cultural, pastoral-misionar și gospodăresc-edilitar: coordonator al multor activități cu tinerii, organizator de evenimente culturale naționale, a obținut două burse în străinătate: în Marea Britanie – Chelmsford, Essex (2013) și în Belgia, la Institutul de Teologie Ortodoxă „Sf. Apostol Pavel” (2015), unde a efectuat un stagiu de cercetare în Biblioteca Roială a Belgiei și Biblioteca Societății Bollandiste, iar în perioada 01 august 2015 – 31 decembrie 2015 a fost cercetător doctoral al Universității din București.
Autor a câtorva studii de specialitate, având aptitudini de comunicare dobândite în anii de studiu și în timpul pastorației ca preot, dar şi prin participarea (organizarea) multor conferinţe, proiecte, concursuri și simpozioane locale, naționale și internaționale, acumulând experienţă atât în domeniul Teologiei, cât şi în alte domenii, înzestrat cu bună-voință, creativitate, disciplină, corectitudine, atitudine pozitivă, spirit practic, optimism, sociabilitate, stabilitate, începând cu 05 august 2020 este consilier eparhial în cadrul Sectorului Cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Director Departament

Director Departament

PC. Pr. Nicolae Spînu

Arhiepiscopia Sucevei & Rădăuților

Sectorul Cultural

2021