septembrie 2021

Month

Pentru a înțelege importanța și rostul satului trebuie să ne aplecăm și asupra etimologiei sale. În primul rând, să ne oprim asupra satelor mici denumite frecvent prin termenul cătun. Acesta reprezintă „un model străvechi de așezare sătească” (Ilie Bădescu, Satul contemporan și evoluția lui istorică, Ed. Științifică și enciclopedică, București, 1981, p. 41). Termenul este...
Citește mai departe
Cu adevărat era ficior lui Ştefan vodă celui Bun, că întru tot simăna tatâne-su,că la războaie îi mergea cu noroc, că tot izbândiia, lucruri bune fîcea ţara,şi moşia sa ca un păstor bun o socotiia, judecată pre direptate făcea.Almintrilea de stat era om cuvios şi la toate lucrurile îndrăzneţu şi la cuvântu gata,de-l cunoşetea toţi...
Citește mai departe
Dionisie Exiguul a fost un teolog de excepţie, preocupat de problemele dogmatice care tulburau atunci Biserica, dar şi un traducător al Sfinţilor Părinţi din limba greacă în limba latină; nu mai puţin, un foarte bun cunoscător al canoanelor Bisericii, cărora li se adaugă bogatele cunoştinţe legate de calendar şi de calculele calendaristice, dar şi de...
Citește mai departe
1 6 7 8