Predici

Category

Nu poţi să fii fiu al lui Dumnezeu, desigur, după har, fără să fii milostiv. Milostenia nu dispreţuieşte, ci îl pune în valoare pe cel sărac sau pe cel aflat în nevoie. Când Mântuitorul ne-a recomandat să vindem averile şi să le dăm milostenie (Luca 11, 41), avea în atenţie Judecata de Apoi, care va fi...
Citește mai departe
În ziua de 1 octombrie a anului 911, în timpul unei privegheri de toată noaptea în Biserica Panaghia din Vlaherne, pe la ora 4 dimineaţa, Sfântul Andrei şi ucenicul său Epifanie au văzut-o pe Maica Domnului intrând în biserică, fiind însoţită de Sfinţii Ioan Botezătorul şi Ioan Evanghelistul, precum şi de alţi sfinţi. Ajunsă în mijlocul bisericii, ea a îngenuncheat...
Citește mai departe
Cuviosul Ieroschimonah Iosif de la Bisericani a trăit în prima jumătate a secolului al XV-lea, fiind de origine  dintr-un sat din ţinutul Neamţului. Nevoit să se întoarcă din Țara Sfântă, împreună cu cei mai mulţi dintre ucenicii săi, a vieţuit pentru o vreme la Mănăstirea Bistriţa. Retras în sihăstria Muntelui „Bisericanilor”, ieroschimonahul Iosif s-a aşezat...
Citește mai departe
Sfântul Ierarh Antim a fost un gânditor profund, însuşindu-și selectiv cultura greacă veche şi cultura creştină şi practicând umanismul universalist creştin care – atunci când este vorba de sporirea binelui – nu cunoaşte limite; a preţuit, de asemenea, ştiinţa şi artele. Sculptor şi xilograf, zugrav de biserici, caligraf şi miniaturist, topograf, orator ecleziastic, bărbat de o aleasă...
Citește mai departe
Neagoe Vodă Basarab a fost un bun domn şi mai ales un evlavios ctitor de mănăstiri şi biserici în ţară şi străinătate. Formarea sa duhovnicească, înclinaţia sa spre o viaţă isihastă (deşi trăită în lume), spre trezvie şi împlinire a poruncilor dumnezeieşti, spre cumpătare şi luptă înţeleaptă cu patimile şi cu păcatele în vederea sporirii...
Citește mai departe
Mulțumește-I lui Dumnezeu – Cel vechi de zile – pentru vârsta patriarhală cu care te-a binecuvântat. Primește-L în sufletul tău pe Hristos Domnul, precum odinioară pe brațe L-a purtat Dreptul Simeon, ca astfel să te bucuri încă de aici de Împărăția cerurilor. Roagă-te Domnului să nu te părăsească în vremea bătrâneților, când te vor lăsa...
Citește mai departe
În vederea răscumpărării omului, Hristos avea nevoie de o astfel de prezenţă cum era cea a Sfinţilor Apostoli, expresie că pârga omenirii a fost chemată spre a fi transfigurată de har. Osteneala apostolilor din timpul nopţii a fost zadarnică, întocmai învăţăturii neroditoare a fariseilor, cărturarilor şi saducheilor. Or, când pescuitul a început sub binecuvântarea lui...
Citește mai departe
Icoana Sfântului Proroc Ioan Botezătorul reprezintă un adevărat „tezaur de spiritualitate”, întrucât de-a lungul timpului s-a dovedit a fi făcătoare de minuni Iubiţi cititori şi cititoare,                În ziua de 23 septembrie, când Biserica prăznuieşte liturgic zămislirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, dar şi pe Cuvioasele Xantipa şi Polixenia, la Mănăstirea Gorovei din judeţul Botoşani, de...
Citește mai departe
Remarcându-se prin viaţa sa duhovnicească, dar şi prin spiritul său autoritar şi ferm în apărarea patrimoniului spiritual şi naţional al ţării, la 22 iulie 1918, arhimandritul Dionisie Erhan a fost ales Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Chişinăului şi Hotinului, cu titulatura „al Ismailului”, iar din 1923, după înfiinţarea Episcopiei Cetăţii Albe-Ismail, i se va mai adăuga şi titulatura de „Tighineanul”, fiind hirotonit arhiereu la 22...
Citește mai departe
Cel care vrea să fie ucenicul lui Hristos trebuie să împlinească trei condiţii indispensabile: să se lepede de sine, să-şi ia Crucea sa şi să-I urmeze lui Hristos. Trebuie spus că în această succesiune putem discerne un adevăr de netăgăduit, şi anume acela că Hristos, prin Cruce, îi indică sensul ascensiunii. Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,Iubiţi...
Citește mai departe
1 2 3 56