Predici

Category

Originar din Capadocia, tânărul Gheorghe a urmat cariera tatălui său, intrând în armata imperială. Graţie comportamentului şi inteligenţei sale a fost avansat – la numai 30 ani – la rangul de tribun, rang echivalent gradului de colonel, iar mai apoi la rangul de comite, echivalent cu titlul de conte. Persecuţiile iniţiate în timpul lui Diocleţian au...
Citește mai departe
Întreg planul mântuirii omului porneşte de la Dumnezeu Tatăl. Asta înseamnă că, fără să emiţi în prealabil vreo pretenţie, trebuie să ai încredere în Dumnezeu Care va face o împărţire dreaptă, şi nu arbitrară, a locurilor Împărăţiei. Sfântul Apostol Pavel scrie romanilor: „Căci nu este părtinire la Dumnezeu!” (Romani 2, 11). Preacuvioşi şi preacucernici părinţi, preacuvioase...
Citește mai departe
Literatura patristică şi ascetică consemnează multe cazuri de convertiri ale unor femei prostituate. Dintre ele, Benedicta Ward mai descrie viața a trei: Pelaghia, Taisia şi Paisia, pe lângă cea a Cuvioasei Mariei Egipteanca. Deşi vin oarecum în contradicţie cu biografiile sfintelor Marcela, Eugenia, Macrina şi Melania, mesajul acestor istorii subliniază că orice întoarcere de pe...
Citește mai departe
Foarte iubit de bizantini, Imnul Acatist a început să fie ilustrat în miniaturi, icoane, broderii, devenind apoi una dintre temele preferate ale picturii murale (secolului al XI-lea). Această temă a pătruns şi în programul iconografic al bisericilor cu pictură exterioară din ţara noastră, în special în Moldova. Iubiţi credincioşi şi credincioase, cititori și cititoare,   Imnul Acatist...
Citește mai departe
Scrierea fundamentală a Sfântului Ioan, Scara, zugrăveşte, pe de o parte, modul său exemplar de a gândi şi de a trăi, iar pe de alta, sintetizează principiile vieţii creştine. Profunzimea exegezei acestui urcuş duhovnicesc, format din treizeci de trepte, este expresia metamorfozată a propriilor trăiri dobândite în isihie prin stăruinţă, prin despătimire, prin înfrânare, prin post,...
Citește mai departe
La „de poţi ceva”, cu care tatăl copilului invocă mila Sa dumnezeiască, Iisus i-a răspuns: „De poţi crede, toate sunt cu putinţă celui ce crede.” (Marcu 9, 23). Îndoielii interlocutorului Său Iisus opune puterea credinţei. Este relevant strigătul tatălui copilului: „Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele!” (Marcu 9, 24). Interesant este faptul că, pe de o parte, omul...
Citește mai departe
Excelența Voastră, Domnule Prim-Ministru al României, Domnilor Miniștri, Domnilor Senatori, Domniile Voastre, Fiți bineveniți în Bucovina, acest Athos românesc, statut pe care-l dă acestei părți a țării frumusețea mănăstirilor, opt dintre ele fiind monumente cu valoare universală, incluse în patrimoniul UNESCO. De regulă, atunci când un demnitar de stat vizitează comunitățile eclesiale și sociale din...
Citește mai departe
Sfântul Calinic a întărit în credinţă lumea satelor şi a oraşelor prin numeroasele slujbe săvârşite, însoţite de cuvântul pastoral, prin vizitele canonice periodice, prin grija părintească de a împlini lipsurile, de a întări slăbiciunile şi de a mângâia suferinţele. Bolnavilor le-a construit bolniţe, iar pentru tineri a ridicat şcoli, cu dascăli plătiţi de mănăstire sau...
Citește mai departe
Duminica a treia din Post (a Sfintei Cruci) Marcu 8, 34-38; 9, 1 Zis-a Domnul: Oricine voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi scape viaţa şi-o va pierde, iar cine își va pierde viaţa sa pentru Mine şi pentru Evanghelie,...
Citește mai departe
Crucea îi indică omului sensul ascensiunii. Însă calea spre Hristos presupune lepădarea de sine, ieşirea din autosuficienţă. Asumarea personală a crucii arată că nu este vorba de o poziţionare exterioară a ucenicului în raport cu Iisus, ci despre o lucrare zilnică (Luca 9, 23). Omul are libertatea de a fi cu Hristos sau de a refuza. Numai că orice...
Citește mai departe
1 2 3 68