Predici

Category

După o viaţă pusă în slujba Evangheliei, Sfinţii Apostoli stau acum „înaintea Tronului și înaintea Mielului, îmbrăcaţi în veșminte albe și având în mână ramuri de finic”, după cum ne asigură Apocalipsa 7, 9. Biserica a rânduit un post înaintea prăznuirii Sfinţilor Apostoli. În vechime se numea Postul Cincizecimii, în amintirea darurilor Sfântului Duh pogorâte peste Sfinţii Apostoli. Acest post...
Citește mai departe
În Duminica Tuturor Sfinților Români sunt amintiți și cinstiți cu evlavie sfinții ierarhi, preoți și diaconi slujitori ai Bisericii Ortodoxe Române care s-au săvârșit mucenicește și au mărturisit dreapta credință, făcându-se apărători până la jertfelnicie ai credinței noastre strămoșești, ai neamului și ai țării noastre; sfinții cuvioși și cuvioase care s-au săvârșit trăind în deplină...
Citește mai departe
Hristos sugerează lumii să-i primească pe apostolii trimişi în misiune ca pe El Însuşi: „Cine vă primeşte pe voi pe Mine Mă primeşte, şi cine Mă primeşte pe Mine primeşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine.” (Matei 10, 40; 10, 41). În Împărăţia lui Dumnezeu, nicio faptă nu rămâne nerecompensată. Scriptura spune: „Şi cel...
Citește mai departe
Deşi nu s-a numărat printre profeţii făcători de minuni, ca Ilie şi Elisei, totuşi toate cele profeţite de el despre Iisus s-au împlinit, încât mulţi au crezut în Hristos datorită celor vestite de Ioan (Ioan 10, 41-42). Or, aceşti mulţi convertiţi la Hristos pot fi consideraţi printre marile minuni săvârşite de Sfântul Ioan Botezătorul, căci naşterea...
Citește mai departe
Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul, în primii cinci ani cât a stat în scaunul de mitropolit, adică până în 1828 când a izbucnit un nou război ruso-otoman, a fost preocupat de creşterea duhovnicească a preoţilor şi credincioşilor; a dotat şcolile teologice cu cărţi şi cu profesori cu multă ştiinţă de carte, iar în mănăstiri a introdus...
Citește mai departe
După un timp, când apele mării au scos trupul Sfântului Iulian la ţărm, o văduvă evlavioasă din Alexandria l-a luat şi l-a îngropat cu multă cinste. Nu a rămas în Alexandria, ci a fost dezgropat şi dus în Antiohia; acolo a fost aşezat – pentru cinstire şi închinare – într-un paraclis construit special la periferia...
Citește mai departe
Drumul spre Hristos este un drum al renunţărilor, al Crucii. Asemănarea cu Dumnezeu nu se poate dobândi în afara Crucii. Cei care în viaţă nu sunt capabili să-şi asume o astfel de responsabilitate nu pot primi demnitatea de apostol al lui Hristos, nici Aici şi nici Dincolo. Fără o gândire şi o lucrare în acelaşi timp în perspectiva Crucii...
Citește mai departe
Sfânta Treime este un permanent model pentru noi și cel mai puternic argument pentru desăvârșita comuniune spirituală de credință, nădejde și iubire în Dumnezeu ce trebuie să existe între toți oamenii, în sânul Bisericii, prin sinergie (conlucrarea cu harul lui Dumnezeu). Și asta pentru că omul a fost creat „după chipul și asemănarea lui Dumnezeu”,...
Citește mai departe
Duhul Sfânt a fost trimis pentru continuarea operei începute de Mântuitorul Hristos. Activitatea Sa continuă activitatea lui Hristos după preamărirea Sa, dar nu în sens de consecvenţă, ci de concomitenţă; pentru că Duhul Sfânt nu este unde lipseşte Hristos, ci împreună cu Hristos. Ceea ce Duhul Sfânt va învăţa pe apostoli va fi vechi ca...
Citește mai departe
Rugăciunea arhierească a lui Iisus (Ioan 17, 1-13) a fost rostită înaintea Sfintelor Sale Pătimiri, iar prin intermediul cuvintelor ei Hristos se înfățișează Tatălui ca jertfă pentru noi. Ea a fost consemnată numai de Sfântul Evanghelist Ioan în capitolul al XVII-lea al Evangheliei ce îi poartă numele şi cuprinde cele trei forme distincte de rugăciune ale...
Citește mai departe
1 2 3 32