Predici

Category

Treptele Scării sunt rânduite de autor ţinând cont, în primul rând, de perspectiva vieţii creştine, adică din punct de vedere al desăvârşirii morale; în acest sens, putem vorbi de o orânduire a lor într-o succesiune logică. Viaţa însăşi a creştinului este un urcuş, care nu cunoaşte limite decât în Dumnezeu – Treime.  Iubiţi credincioși și credincioase, cititori...
Citește mai departe
Deși apostolii au fost învestiți cu „putere şi stăpânire peste toţi demonii” (Luca 9, 1), – deci, nu doar peste unii, ci peste toţi -, cu toate acestea, ei nu l-au putut vindeca pe copil. De ce? Răspunsul îl dă Mântuitorul Însuşi în versetul următor: „Pentru puţina voastră credinţă. Căci adevărat grăiesc vouă: Dacă veţi avea credinţă cât...
Citește mai departe
Arhanghelul Gavriil îi vesteşte Fecioarei ceva ieşit din rânduiala firii – Întruparea lui Hristos. Iisus nu are tată după firea Lui omenească, ci întruparea Fiului lui Dumnezeu s-a consumat prin iconomia lui Dumnezeu. Iisus nu este copilul lui Iosif, ci doar al Fecioarei Maria. Este un caz unic în istorie, faptul că un prunc a...
Citește mai departe
Prin Cruce, ca dar ceresc (Evrei 6, 4), Împărăţia lui Dumnezeu, care nu este din lumea aceasta, se poate realiza în sufletul nostru, ca o anticipare a fericirii veşnice. Crucea inaugurează Împărăţia lui Dumnezeu încă de pe pământ. Însă nu poţi să înţelegi creaţia lui Dumnezeu în afara Crucii, scrie Sfântul Maxim Mărturisitorul. Iubiţi credincioși și...
Citește mai departe
Urmarea lui Hristos presupune o maximă dăruire de sine. Fără o renunţare liber consimţită la hedonismele sinelui, astfel încât în sinele nostru să vieţuiască Hristos (Efeseni 3, 17), şi fără o asumare a responsabilităţii Crucii, cu tot ceea ce implică ea, nu poţi să devii ucenicul lui Hristos, nu poţi să-L urmezi pe Hristos. Or, fără Hristos...
Citește mai departe
Preasfințiile Voastre, Preacuvioși și Preacucernici Părinți, Stimate autorități, Preasfințite Părinte Episcop Timotei și îndurerată familie, Iubiți credincioși, Spre sfârșitul acestei slujbe de înmormântare, se cade a aduce și din partea celor ce suntem de aici, de acasă, un cuvânt de mângâiere și încredințare de susținere sufletească pentru cei de față, îndeosebi pentru PS Părinte Episcop...
Citește mai departe
Sfântul Grigore Palama (1296-1359) rămâne teologul „energiilor divine necreate”, dar şi cel care a diagnosticat originea maladiilor spirituale apusene, ale căror consecinţe sunt dezastruoasele curente de secularizare a vieţii bisericeşti, precum şi umanismele care au dus la totalitarismele secolului al XX-lea, cărora le-au căzut victime milioane de vieţi omeneşti. Iubiţi credincioși și credincioase, cititori şi...
Citește mai departe
Slăbănogul, care era purtat odinioară de cei patru binefăcători, după întâlnirea cu Hristos s-a întors acasă sănătos, pe picioarele lui, mărturisind împreună cu cei prezenţi puterea dumnezeiască a Binefăcătorului. Mântuitorul Iisus Hristos le-a arătat şi de această dată cărturarilor şi fariseilor care-L monitorizau că precum are puterea de a ierta păcatele, tot aşa are putere şi...
Citește mai departe
Cinstirea Sfinţilor 40 de Mucenici s-a răspândit extrem de repede în Răsărit, ei fiind consideraţi făcători de minuni. În acest sens, s-au construit biserici și s-au rostit cuvântări în cinstea lor. Mărturie stau cuvântările Sfântului Vasile cel Mare și ale Sfântului Grigorie de Nyssa, a Sfântului Efrem Sirul și a Sfântului Ioan Gură de Aur...
Citește mai departe
Icoana redă o realitate istorică, o realitate verificabilă din punct de vedere istoric, aşa cum este Întruparea Domnului, Răstignirea, Moartea şi Învierea Sa, Naşterea Sa din Sfânta Fecioară, viaţa de sfinţenie a celor care au crezut în El şi L-au mărturisit, uneori chiar cu preţul vieţii. Or idolul, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, este rodul închipuirii...
Citește mai departe
1 2 3 47