Arhid. Vasile M. Demciuc
Istoria noastră a românilor este biografia extraordinară a unui popor de viţă veche, din strămoşi viteji şi drepţi, cumpăniţi în gândire şi mai ales în Faptă. Neamul nostru românesc şi-a scris istoria prea adesea cu spada, pentru că prea mulţi ne-au râvnit bătătura, munţii şi văile, apele şi câmpiile, pe care şi le-au iubit cu...
Citește mai departe
Într-o vreme în care mulţi neagă sau diminuează rolul istoriei ca disciplină în şcoală şi vor, în schimb, modernizare, cibernetizare și dicipline moderne, dintre care unele nu au nimic comun cu etica creştină, istoria are încă şi va avea un rol aparte, pentru că noi nu putem scăpa de amintiri. Se cuvine, așadar, să ne...
Citește mai departe
La ceas de mare sărbătoare duminică în a 6-a zi a lunii lui Brumar, mulţumesc lui Dumnezeu pentru acest răstimp de linişte, în care ne putem îndestula de dulceaţa slujbelor. Întorcându-mă de la Sf. Liturghie în cămăruţa mea tăcută, am luat hârtie şi condei pentru a-mi aşterne aceste gânduri la împlinirea a cinci sute de...
Citește mai departe
Rolul şi locul pe care domnitorul Ştefan cel Mare reuşise să şi le impună în contextul confruntărilor internaţionale de la sfârşitul secolului al XV -lea sunt evidenţiate de documentele vremii. Din anii 1490 – 1492 datează o semnificativă caracterizare a personalităţii militare şi diplomatice a lui Ştefan cel Mare, dovadă a prestigiului principatului est carpatic....
Citește mai departe
175 de ani de la naştere – 1 septembrie 1847 – 1 septembrie 2022 În pleiada marilor slujitori ai Sf. Altar şi ai culturii în Bucovina, un loc aparte îl ocupă părintele academician Simeon Florea Marian, mare istoric, etnograf şi naturalist. Părintele academician Simeon Florea Marian s-a născut la 1 septembrie 1847, în Ilişeştii Bucovinei,...
Citește mai departe
În patrimoniul cultural spiritual al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, Mănăstirea Râşca, un adevărat reper de credinţă şi spiritualitate ortodoxă pentru această de Dumnezeu păzită parte a Ţării Moldovei, ocupă un loc aparte. Această particularitate este dată nu numai de faptul că Biserica Mănăstirii Râşca este ctitorie de seamă a lui Petru Rareş din anul 1542,...
Citește mai departe
Este o bucurie aparte pentru cei ce ştiu să preţuiască apariţia unei noi cărţi, cu atât mai mult cu cât este vorba de o tânără, dar prestigioasă editură din cadrul Patriarhiei Române, care, iată publică o lucrare pe cât de interesantă, pe atât de captivantă nu numai pentru un creştin ortodox cât mai ales pentru...
Citește mai departe
În zi de mijloc de August, ultima lună a anului bisericesc, Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului – Ilişeşti a îmbrăcat un strai aparte de sărbătoare. Un strai pe care l-a pregătit şi i-a fost dat prin purtarea de grijă a Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor care încă din momentul în care a fost...
Citește mai departe
Mijloc de august 2022, în incinta Mănăstirii cu hramul„Adormirea Maicii Domnului” – Iţcani Suceava. Urme ale trecutului, urme care sunt şi martorii istoriei noastre dintru început. Sunt aici mărturii care cuprind în ele sensul şi crezul dorit de cei ce au întemeiat această mănăstire în urmă cu mai bine de şase veacuri – anume să...
Citește mai departe
La ceas de comemorare a trecerii pragului acestei lumi spre lumea drepţilor în împărăţia lui Dumnezeu a vrednicilor de pomenire patriarhi ai României, Justin Moisescu şi Teoctist Arăpaşu, cuvine-se dar să ne amintim doar de un aspect din viaţa celui de al IV-lea, respectiv al V-lea patriarh al României – anume cel de salvatori ai...
Citește mai departe
1 2 3 10