Picătura de istorie

Array

Preacuviosul Părinte stareț Arhim. Grigorie Halciuc – șase luni de la strămutarea la Patria cerească

Au trecut deja șase luni de la strămutarea la Patria cerească a celui ce a fost stareț aproape patru decenii la Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, fosta catedrală mitropolitană a Țării Moldovei, Preacuviosul Părinte Arhim. Grigorie Halciuc. Cuvintele scrise acum cu prilejul acestei comemorări nu pot spune câtă dragoste avea Părinte Arhim....
Citește mai mult
Array

Episcopul vicar Irineu Crăciunaş – om al păcii, concordiei şi bunăvoinţei

Între ierarhii care în istoria Mitropoliei Moldovei şi Sucevei au avut un rol aparte în înţelegerea istoriei, a culturii şi civilizaţiei medievale şi moderne, nu putem să nu facem un popas comemorativ acum la împlinirea a 50 de ani de la trecerea la cele veşnice a celui care a fost Episcopul vicar Irineu Crăciunaş –...
Citește mai mult
Array

Protopsaltul Dimitrie Suceveanu – creator de muzică românească de tradiţie bizantină

Este bineştiut faptul, că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2023 drept Anul comemorativ al imnografilor şi cântăreţilor bisericeşti. Aşadar, cuvine-se în acest început de an, să aducem prinos de recunoştinţă pentru marele protopsalt Dimitrie Suceveanu, care inspirat de Dumnezeu, a compus cântări bisericeşti de valoare inestimabilă în secolul al XIX -lea,...
Citește mai mult
Array

Un clopot din vremea lui Ştefan cel Mare la Suceava?

Pelerinii care ajung în curtea Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, observă în faţa eclesiarniţei de pe latura de est a curţii, eclesiarniţă construită de mitropolitul Anastasie Crimca între 1626 – 1629, expuse pe o platformă trei clopote de dimensiuni diferite. Fiecare clopot are o inscripţie care explică data când a fost turnat...
Citește mai mult
Array

Istoricul Vasile Neamţu – istoric de onestitate şi modestie pilduitoare

În urmă cu 100 de ani, la 19 decembrie 1922, în Tişăuţi, com Ipoteşti, jud. Suceava se năştea în familia numeroasă a fostului notar Ambrozie Neamţu şi Elena Neamţu (n. Dan) Vasile Neamţu. A început studiile primare în satul natal, urmând apoi cursurile la prestigiosul Liceu „Ştefan cel Mare” din Suceava, unde între dascălii de...
Citește mai mult
Array

Unitatea de neam – o sacră năzuinţă 

Istoria noastră a românilor este biografia extraordinară a unui popor de viţă veche, din strămoşi viteji şi drepţi, cumpăniţi în gândire şi mai ales în Faptă. Neamul nostru românesc şi-a scris istoria prea adesea cu spada, pentru că prea mulţi ne-au râvnit bătătura, munţii şi văile, apele şi câmpiile, pe care şi le-au iubit cu...
Citește mai mult
Array

Teodor Bălan – istoric şi arhivistic al Bucovinei: 50 de ani de la trecerea la cele veşnice 

Într-o vreme în care mulţi neagă sau diminuează rolul istoriei ca disciplină în şcoală şi vor, în schimb, modernizare, cibernetizare și dicipline moderne, dintre care unele nu au nimic comun cu etica creştină, istoria are încă şi va avea un rol aparte, pentru că noi nu putem scăpa de amintiri. Se cuvine, așadar, să ne...
Citește mai mult
Array

În Suceava a renăscut Bizanțul

La ceas de mare sărbătoare duminică în a 6-a zi a lunii lui Brumar, mulţumesc lui Dumnezeu pentru acest răstimp de linişte, în care ne putem îndestula de dulceaţa slujbelor. Întorcându-mă de la Sf. Liturghie în cămăruţa mea tăcută, am luat hârtie şi condei pentru a-mi aşterne aceste gânduri la împlinirea a cinci sute de...
Citește mai mult
Array

525 de ani de la – Bătălia de la Codrul Cosminului

Rolul şi locul pe care domnitorul Ştefan cel Mare reuşise să şi le impună în contextul confruntărilor internaţionale de la sfârşitul secolului al XV -lea sunt evidenţiate de documentele vremii. Din anii 1490 – 1492 datează o semnificativă caracterizare a personalităţii militare şi diplomatice a lui Ştefan cel Mare, dovadă a prestigiului principatului est carpatic....
Citește mai mult