Picătura de istorie

Array

Ștefan cel Mare – “re de Dacia”

 De peste cinci veacuri, la început de lună a lui Cuptor – iulie- ne aducem aminte că în Slăvita și de Dumnezeu păzita Cetate de Scaun a Sucevei avea să apună Soarele Moldovei. Dar trebuie să ne amintim și de faptul că Soarele de apune – tot Soare i se spune. Despre Măria Sa Vodă...
Citește mai mult
Array

După 435 de ani 

Zice înţeleptul Solomon Dă sfat celui înţelept, şi el se va face şi mai înţelept; învaţă pe cel drept, şi el îşi va spori ştiinţa lui (Pildele lui Solomon 9,9). Drept aceea şi eu mă voi nevoi iarăşi, pentru dragostea faţă de cititori, să vă aduc aminte, atât cât voi putea, de unul dintre domnitorii...
Citește mai mult
Array

Picătura de istorie „Io Ştefan Voievod – din mila lui Dumnezeu Domn al Ţării Moldovei”Picătura de istorie

 „Într-însul găsise poporul românesc cea mai curată  şi mai deplină icoană a sufletului său:  cinstit şi harnic, răbdător fără să uite  şi viteaz fără cruzime, straşnic în mânie  şi senin în iertare, răspicat şi cu măsură în grai, gospodar  şi iubitor al lucrurilor frumoase, fără nici o trufie în faptele sale” Nicolae Iorga Când în...
Citește mai mult
Array

Importante descoperiri arheologice la Mănăstirea Humor

Dintre monumentele istorice ecleziastice incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO din judeţul Suceava, un loc aparte îl ocupă Biserica Adormirea Maicii Domnului-Mănăstirea Humor, biserică care prin decorul pictural interior şi exterior, datorat lui Toma din Suceava, care se intitula „zugrav de biserici și curtean al Măriei sale Petru, voevodul Moldovei”, merită pe deplin recunoaşterea internaţională, întrucât...
Citește mai mult
Array

Alexandru Prelipcean, „Cuvinte, dă-mi cuvinte”, Editura Crimca, 2023

Anul 2023, după cum bine se ştie, a fost declarat în Patriarhia română An comemorativ al imnografilor şi cântăreţilor bisericeşti, venind astfel în completarea Anului comemorativ 2022 dedicat rugăciunii, întrucât cântarea bisericească este ea însăşi o rugăciune. Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române afirma “Teologia exprimată în imnografia bisericească este una dintre cele mai...
Citește mai mult
Array

Dionisie Olinescu – primul arheolog român al Bucovinei 

( * 1852 – † 1924 ) S-a spus şi se mai spune de multe ori că Arheologia este o ştiinţă a fascinaţiei şi mai mult chiar, este fascinaţia ştiinţei, mai ales a ştiinţei patronate de Muza Clio, ştiinţă ce dezgroapă de obicei trecutul în care putem să ne aflăm viitorul. Preocuparea pentru cunoaşterea trecutului...
Citește mai mult
Array

Buciumeni – 600 de ani

Atunci când ne aplecăm cu smerenie să înţelegem şi să cunoaştem istoria Ţării Moldovei dintru începuturi, nu putem să nu ne oprim pentru câteva clipe asupra domniei domnitorului Alexandru cel Bun, acel domnitor despre care cronicarul Miron Costin spunea bătrânul Alexandru, care asemenea unui rege (s.n.)a fost numit cel dintâi hospodar, întocmai ca un monarh...
Citește mai mult
Array

Eudoxiu Hurmuzachi – savant şi patriot – 150 de ani de la trecerea la cele veşnice  (1874 -2024) –

În precuvântarea sa la Istoria Românilor din Dacia Traiană în 1888, A.D.Xenopol scria : Istoria unui timp se clădeşte întotdeauna cu materialul adunat până atunci. Dacă ar fi să aşteptăm ca tot materialul istoric al unui popor să fie descoperit, n-am mai ajunge niciodată să expunem cursul vieţii sale, căci descoperirile se fac neîncetat; cunoştinţele...
Citește mai mult
Array

Dragomirna, ctitori şi adăugători 

La împlinirea a 395 de ani de la trecerea la cele veşnice a mitropolitului cărturar Anastasie Crimca, în seara zilei de 19 ianuarie 2024, în liniştea specifică după săvârşirea slujbei Vecerniei, prin purtarea de grijă a Preacuvioasei Maici Stavrofora Maria Magdalena, stareţa  Mănăstirii Dragomirna, s-a făcut pomenirea celui ce a fost cu adevărat dăruit de...
Citește mai mult