Picătura de istorie

Array

Mirăuţi – vechea catedrală mitropolitană a Moldovei 

Având în vedere rolul aparte jucat de instituţia Bisericii, mai ales la începuturile culturii medievale româneşti, atunci când, prin intermediul legăturilor ecleziastice s-au stabilit cel mai adesea anume raporturi şi influenţe politice şi spirituale, se impune de la început cercetarea situaţiei ecleziastice a Moldovei, a conjuncturii începuturilor organizării ecleziastice ortodoxe într-o lume aparţinând geografic, politic...
Citește mai mult
Array

Ciprian Porumbescu – muzicianul dramei Bucovinei 140 de ani de la trecerea în eternitate

La început de iunie, revine în actualitate personalitatea marelui compozitor al Bucovinei Ciprian Porumbescu, firava floare din Grădina Bucovinei, peste care vântul a trecut şi nu mai este (Ps. 102, 16), dar locul i se găseşte în cimitirul de la Stupca, azi comuna Ciprian Porumbescu, aducând recunoştinţă, dragoste şi respect, când comemorăm împlinirea a 140...
Citește mai mult
Array

Eroi au fost, eroi sunt încă

Cuvânt rostit la Ziua veteranilor de război – Suceava, 28 aprilie 2023 Hristos a înviat! Din încredinţarea şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, doresc în câteva cuvinte să aduc un un mesaj de recunoştinţă celor ce au făcut istorie, precum şi celor ce au scris istoria, celor ce au luptat pentru unitatea...
Citește mai mult
Array

Părintele Iraclie Porumbescu – un model de cărturar la mijlocul secolului al XIX -lea 

200 de ani de la naştere 9 martie 1823 – 9 martie 2023 La împlinirea a 200 de ani de la naşterea părintelui Iraclie Porumbescu, cuvine-se dar să ne amintim de cel ce a fost pe drept cuvânt considerat, pentru opera sa, un apostol rural şi luminător al poporului. S-a născut la 9 februarie 1823 în...
Citește mai mult
Array

Seniorul Istoriei româneşti a plecat 

Îmbracă-te în doliuFrumoasă Bucovină  Când am primit această tristă veste, a trecerii la cele veşnice a prof. univ. dr. Răzvan Emil Theodorescu, vicepreşedinte al Academiei Române, prima imagine ce mi-a stat înainte a fost una, de acum îndepărtată, veche de peste patruzeci de ani. A fost acea clipă în care prof. univ. dr. Răzvan Emil...
Citește mai mult
Array

Preacuviosul Părinte stareț Arhim. Grigorie Halciuc – șase luni de la strămutarea la Patria cerească

Au trecut deja șase luni de la strămutarea la Patria cerească a celui ce a fost stareț aproape patru decenii la Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, fosta catedrală mitropolitană a Țării Moldovei, Preacuviosul Părinte Arhim. Grigorie Halciuc. Cuvintele scrise acum cu prilejul acestei comemorări nu pot spune câtă dragoste avea Părinte Arhim....
Citește mai mult
Array

Episcopul vicar Irineu Crăciunaş – om al păcii, concordiei şi bunăvoinţei

Între ierarhii care în istoria Mitropoliei Moldovei şi Sucevei au avut un rol aparte în înţelegerea istoriei, a culturii şi civilizaţiei medievale şi moderne, nu putem să nu facem un popas comemorativ acum la împlinirea a 50 de ani de la trecerea la cele veşnice a celui care a fost Episcopul vicar Irineu Crăciunaş –...
Citește mai mult
Array

Protopsaltul Dimitrie Suceveanu – creator de muzică românească de tradiţie bizantină

Este bineştiut faptul, că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2023 drept Anul comemorativ al imnografilor şi cântăreţilor bisericeşti. Aşadar, cuvine-se în acest început de an, să aducem prinos de recunoştinţă pentru marele protopsalt Dimitrie Suceveanu, care inspirat de Dumnezeu, a compus cântări bisericeşti de valoare inestimabilă în secolul al XIX -lea,...
Citește mai mult
Array

Un clopot din vremea lui Ştefan cel Mare la Suceava?

Pelerinii care ajung în curtea Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, observă în faţa eclesiarniţei de pe latura de est a curţii, eclesiarniţă construită de mitropolitul Anastasie Crimca între 1626 – 1629, expuse pe o platformă trei clopote de dimensiuni diferite. Fiecare clopot are o inscripţie care explică data când a fost turnat...
Citește mai mult