Picătura de istorie

Array

„Lumina Lină” la Mănăstirea Mirăuţi 

După câteva zile de brumărel, seara, la ceas de Vecernie, dincoace de cursul sinuos al râului Suceava, dealurile îngălbenite, de parcă, ascunsă sub perdeaua de ceaţă, mâna Ziditorului însuşi le-a zugrăvit în taină cu vopseluri ruginii şi le-ar fi poleit cu aur, dangătul clopotelor din prima catedrală mitropolitană a Ţării Moldovei, de la poalele Cetăţii...
Citește mai mult
Array

Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lumea, sau giudeţul sufletului cu trupul – 325 de ani (1698 – 2023)

În aceste zile se împlinesc 325 de ani de la apariţia la Iaşi, la Tipografia Domnească, a lucrării Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lumea, sau giudeţul sufletului cu trupul, prima carte, scrisă în limba română, tradusă în greceşte de Ieremia Cacavelas, o lucrare scrisă de Dimitrie Cantemir după modelul dialogurilor platoniciene, lucrare pe care B.P....
Citește mai mult
Array

DIMITRIE CANTEMIR – Domn Moldav şi „Principe al Ştiinţei Româneşti” (1673 – 1723)

„Niciodată nu se va găsi o faimă caresă corespundă trudei sale. ” Horaţiu La împlinirea a 350 de la naşterea lui Dimitrie Cantemir (26 octombrie 1673) şi 300 de ani de la trecerea în lumea veşniciei (21 august/ 1 septembrie 1723), Biruit-au gândul, să aşternem aceste rânduri care să aducă în atenţia cititorilor de astăzi a unor...
Citește mai mult
Array

In Honorem:  Prof. Univ. Dr. Gheorghe Onișoru – la ceas  aniversar – 

În frumoasa și plină de căldură zi de 29 iulie, întreaga obște a slujitorilor Muzei Clio din Suceava, Iași, București și nu numai, aniversează ziua de naștere a bunului coleg și prieten prof. univ. dr. Gheorghe Onișoru, la împlinirea vârstei respectabile de 60 de ani. Sunt câteva bune decenii de căutări și împliniri în istoria...
Citește mai mult
Array

Binecredinciosul voievod Miron Barnovschi – Movilă – domn martir al Ţării Moldovei 390 de ani de la moartea sa 19 iunie 1633 – 19 iunie 2023 

În istoria Ţării Moldovei, domnia lui Miron Barnovschi – Movilă, cel care a condus destinele acestei ţări, şi care a lăsat contemporanilor şi posterităţii amintitrea unui domnitor credincios, a unui adevărat diplomat penrtru acea epocă, a unui chivernisitor de ţară şi ctitor, este un reper. Miron Barnovschi – Movilă, românul cel vestit cum avea să...
Citește mai mult
Array

Tetraevangheliarul de la Humor – 1473 – un odor dintre cele mai de preţ, pe care l-au creat şi adăpostit evlavioşii călugări din mănăstirile româneşti

Sinteza artistică a celei de a doua jumătăţi a secolului al XV-lea, alături de bogatul fond local uneşte elemente bizantine paleologe şi occidentale gotice, de la arhitectura ctitoriilor lui Ştefan cel Mare, la decoraţia unor manuscrise. Din această interferenţă a formelor paleologe şi gotice, pigmentată cu unele sugestii ale Răsăritului islamic tot mai prezent în...
Citește mai mult
Array

Biserica Sfântul Onufrie – Mănăstioara Siret – 350 de ani de istorie şi rugăciune

Din mărturiile documentelor istorice, aflăm că în timpul domniei lui Alexandru Lăpuşneanu, mai precis în anul 1560, preotul Mihul din Siret, însoţit de un grup de români iobagi pribegiţi din Ardeal, după ce a primit de la pârgarii Siretului o bucată de teren din păşunea târgului, ridică în acel loc o biserică de lemn, biserică...
Citește mai mult
Array

Mirăuţi – vechea catedrală mitropolitană a Moldovei 

Având în vedere rolul aparte jucat de instituţia Bisericii, mai ales la începuturile culturii medievale româneşti, atunci când, prin intermediul legăturilor ecleziastice s-au stabilit cel mai adesea anume raporturi şi influenţe politice şi spirituale, se impune de la început cercetarea situaţiei ecleziastice a Moldovei, a conjuncturii începuturilor organizării ecleziastice ortodoxe într-o lume aparţinând geografic, politic...
Citește mai mult
Array

Ciprian Porumbescu – muzicianul dramei Bucovinei 140 de ani de la trecerea în eternitate

La început de iunie, revine în actualitate personalitatea marelui compozitor al Bucovinei Ciprian Porumbescu, firava floare din Grădina Bucovinei, peste care vântul a trecut şi nu mai este (Ps. 102, 16), dar locul i se găseşte în cimitirul de la Stupca, azi comuna Ciprian Porumbescu, aducând recunoştinţă, dragoste şi respect, când comemorăm împlinirea a 140...
Citește mai mult