Picătura de istorie

Array

Petru Rareş Moldavus magnus, dux valachorum – 475 de ani de la trecerea la cele veşnice 2 septembrie 1546 – 2 septembrie 2021

Cu adevărat era ficior lui Ştefan vodă celui Bun, că întru tot simăna tatâne-su,că la războaie îi mergea cu noroc, că tot izbândiia, lucruri bune fîcea ţara,şi moşia sa ca un păstor bun o socotiia, judecată pre direptate făcea.Almintrilea de stat era om cuvios şi la toate lucrurile îndrăzneţu şi la cuvântu gata,de-l cunoşetea toţi...
Citește mai mult
Array

Ideea unităţii de neam şi de credinţă exprimată în creaţia muzicală a lui Ciprian Porumbescu

Sunt date hotărâtoare în istoroia unui popor. Fie că încheie o epocă, fie că deschid o alta nouă, ele marchează dezvoltarea viitoare a acelui neam, se înfig puternic în conştiinţa lui, îi crează o stare de spirit de lungă durată şi îi dinamizează forţele de creaţie de afirmare în lume şi în timp. O asemenea...
Citește mai mult
Array

Serbarea de la Putna 1871 – în slujba unităţii de neam şi de credinţă

Ideea unităţii întregului popor român în multimilenara sa vatră, existentă de la începuturile fiinţei sale, a prins viaţă şi a dăinuit asemenea unei făclii sacre, care, aprinsă aievea pe culmile Carpaţilor, lumina fruntariile Daciei întregi. Lumina acestei făclii a străbătut veacurile, a înfruntat cu bărbăţie valurile întunecoase care, de-a lungul unor vremuri crude, vremelnice şi...
Citește mai mult
Array

Din Tezaurul Mănăstirii Putna -Dvera Răstignirii – 1500 august 10

Mănăstirea Putna – locul odihnei celei de-a pururea a sfântului mare domnitor, unde muzeografii bisericeşti au aşezat cu mare grijă valorile de patrimoniu unice în arta ecleziastică ortodoxă sud-est europeană – este locul unde pelerinii şi nu numai, pot face un popas de înaltă conştiinţă şi de zidire sufletească şi românească acum la 150 de...
Citește mai mult
Array

Din Tezaurul Mănăstirii Putna – Tetraevangheliarul de la Humor şi portretul lui Ştefan cel Mare –

Sinteza artistică a celei de a doua jumătăți a secolului al XV-lea, alături de bogatul fond local unește elemente bizantine paleologe și orientale gotice, de la arhitectura ctitoriilor lui Ștefan cel Mare, la decorația unor manuscrise. Din această interferență a formelor paleologe și gotice, pigmentată cu unele sugestii ale Răsăritului islamic tot mai prezent în...
Citește mai mult
Array

5 – 7 August 1484 –Asediul care a dus la pierderea Cetăţii Albe

Anul 1484 a fost un an de tristă amintire pentru epoca lui Ştefan cel Mare. A fost anul în care eclipsa de Soare din martie 1484 se pare că prevestea evenimente sumbre pentru Ţara Moldovei. În Miercurea Mare a acelui an a ars Mănăstirea Putna ctitoria mult iubită a lui Ştefan cel Mare. Sultanul Baiazid...
Citește mai mult
Array

Teofil Sauciuc Săveanu – un savant erudit şi productiv

La 26 iulie 1971, la venerabila vârstă de 87 de ani trecea la cele veşnice profesorul Teofil Sauciuc Săveanu, cel care a aparţinut generaţiei lui Vasile Pârvan, şi s-a format ştiinţific într-un mediu universitar de limbă germană, studiind direct monumentele civilizaţiei la ele acasă dar şi în Dobrogea noastră. A fost unul dintre cei care...
Citește mai mult
Array

Două cumnate versus tronul Moldovei ?

Binecredinciosul şi iubitorul de Hristos Ieremia Movilă voievod, cu mila lui Dumnezeu Domn al Ţării Moldovei, domnii zece ani şi zece luni şi patrusprezece zile cu frica lui Dumnezeu şi ţării sale din toate părţile îi făcu bună pace; el se mută în Domnul cu pace din domnie şi din viaţă având această făptură şi...
Citește mai mult
Array

Ieremia Movilă – “ prinţ medieval cu alură de condotier”

Se împlinesc în aceste zile 415 ani de la mutarea în Domnul cu pace din domnie şi din viaţă ..… în anul 7114, aşa cum putem citi în inscripţia slavonă atât de tradiţională şi de medievală ca limbaj de pe Acoperământul de mormânt din 1606 de la Mănăstirea Suceviţa a lui Ieremia Movilă. Se cuvine...
Citește mai mult