Administrația Eparhială

Departamentul Editură și Tipografie

Departamentul Editură și Tipografie

Activitatea editorială 

 

a. Editura CRIMCA a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a fost înființată în anul 2020, la inițiativa și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, în baza Deciziei Permanenței Centrului Eparhial nr. 2111/24.08.2020. În planul editorial, întocmit anual de comitetul redactional, se regăsesc lucrări cu caracter religios care valorifică potențialul cultural-teologic și istoric-bisericesc din arealul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților (volume de studii consacrate tematicii omagiale sau comemorative a fiecărui an calendaristic, lucrări de istorie bisericească, monografii ale bisericilor și mănăstirilor din cuprinsul eparhiei, albume și studii de artă bisericească, lucrări dogmatice, biografii ale personalităților bucovinene de seamă, literatură creștină, lucrări omiletice și catehetice, lucrări de îndrumare liturgică și pastorală, lucrările simpozioanelor de teologie și ale conferințelor organizate de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților etc.). 

 

b. Periodicul Candela. Revistă de Teologie și Cultură, editat de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, a fost reactivat în anul 2021, în baza Deciziei Permanenței Centrului Eparhial 1396/30.03.2021, și are apariție bianuală. Acest periodic se dorește a fi continuatoarea revistei Candela. Buletinul official al Bisericii Ortodoxe din Bucovina, editată, începând cu anul 1882, la Cernăuți, al cărei obiectiv era păstrarea și propovăduirea credinței strămoșești. 

 

c. Periodicul Credința. Revistă pastoral-misionară a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, cu apariție lunară, reprezintă unul dintre mijloacele centrale de informare scrisă care reflectă evenimentele majore, dinamismul și activitatea eparhiei. Totodată, acest periodic este un mesager al învățăturilor bisericești pentru credincioșii mireni. 

d. Periodicul Tinere, ție îți zic. Revista Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei”are un pronunțat caracter educativ. În esență, acest periodic cu apariție trimestrială reprezintă rodul cercetării întreprinse de școala teologică aflată sub jurisdicția Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, în cuprinsul său regăsindu-se studii și articole semnate de corpul profesoral, precum și diverse referate și proiecte realizate de elevii seminariști.  

Sectorul Digitalizare și Tehnologia Informației

Contact
Sectorul Digitalizare și Tehnologia Informației

Adresa
Str. Iancu Flondor, nr. 2

Suceava, Suceava, 720027

Consilier Eparhial

[email protected]

Luni – Vineri 8:00 – 16:00

Social Media

Contactează Departamentul Digitalizare și Tehnologia Informației

Director
Redactor șef
DTP-IST

Director

Pr. Ștefănel Stelian CIURCIUN

 

Redactor șef

Claudia Ruxandra MOISIUC

 

DTP-ist

Constantin Fănică BODNARIU

 

Arhiepiscopia Sucevei & Rădăuților

Departamentul Editură și Tipografie

2024