decembrie 13, 2022

Day

Ziua de 13 decembrie este în fiecare an prilej de sărbătoare pentru Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolit Dosoftei” din Suceava, ierarhul Moldovei fiind cinstit printr-o serie de evenimente deosebite, anul acesta, 2022, împlinindu-se 31 de ani de la înființare. Bucuria hramului seminarului a fost sporită de Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Damaschin...
Citește mai departe
Și Templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului Său în Templul Său. Și au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ și o grindină mare. (Apoc.11:19) Un obiect liturgic de o mare însemnătate este Sfântul Chivot. Data introducerii Sfântului Chivot în cult nu este cunoscută cu exactitate,...
Citește mai departe
Prin traducerea şi tipărirea Dumnezeieştii Liturghii (1679), prima ediţie integrală a Liturghierului, mitropolitul Dosoftei a deschis realmente drumul utilizării limbii române în cultul Bisericii. Dacă până atunci ea era permisă doar până în tinda Bisericii, prin traducerea textului Sfintei Liturghii limbii române îi sunt deschise uşile împărăteşti ale altarului străbun. La sfârşitul Liturghierului, mitropolitul Dosoftei a adăugat numeroase rugăciuni...
Citește mai departe