Pomelnicele și alcătuirea lor

Spală, Doamne, păcatele celor ce s-au pomenit aici, cu Cinstit Sângele Tău, pentru rugăciunile sfinților Tăi. [1]

În Biserica Ortodoxă este o frumoasă rânduială ca atunci când bunii creștini vin la Sfânta Liturghie sau la alte slujbe, să aducă un pomelnic unde scriu numele lor (numele de botez) și al celor pe care îi poartă în gând și în rugăciune.

Părintele Cleopa Ilie (1912 – 1998) ne arată ordinea în care trebuie trecuți pe pomelnice cei pentru care ne rugăm. Prima dată suntem datori să trecem în pomelnicul nostru pe preotul care ne-a botezat, apoi duhovnicul, urmează nașii de botez, apoi nașii de cununie, după aceea soțul, soția, părinții, copii și alte rudenii.

La Sfânta Liturghie se aduc pomelnice pentru cei vii, cât și pentru cei adormiți, iar la Sfântul Maslu și Acatist se pomenesc doar cei vii. Cei adormiți mai sunt pomeniți la slujba parastasului.

„Sărindarul” înseamnă pomenirea unui creștin trecut la cele veșnice, timp de 40 de Liturghii la rând. Această rânduială se obișnuiește cu precădere în primele 40 de zile de la moartea cuiva.

În unele părți s-a împământenit obiceiul de a se face pomenirea neîntreruptă a celor adormiți, adică la toate Litughiile de peste an. În această situație pomelnicul cu numele celor adormiți, cât și cu numele celor vii se numește pomelnic anual [2].

Trebuie de menționat faptul că cei de alte credințe și cei nebotezați nu pot fi pomeniți la Sfânta Liturghie, prin urmare nu se trec pe pomelnice, însă ei pot fi pomeniți de către noi în rugăciunea particulară. Sfântul Siluan Atonitul vorbește foarte frumos despre necesitatea rugăciunii pentru toată lumea, spunând: „Sufletul, când se roagă pentru lume, ştie mai bine, fără ziare, cum suferă întreg pământul, ştie şi care sunt nevoile oamenilor, şi îl doare pentru ei. Rugăciunea curăţă mintea şi ea vede mai bine totul”. Totodată, la ectenii auzim rostindu-se mereu: „încă ne rugăm pentru pacea a toată lumea”. Prin urmare, Biserica ne îndeamnă să ne rugăm pentru toți oamenii și pentru întreaga creație.

În cadrul Sfintei Liturghii sunt chemaţi la împărtăşirea cu Trupul şi Sângele lui Hristos numai cei care mărturisesc aceeaşi credinţă şi sunt într-o stare duhovnicească corespunzătoare (într-o stare de smerenie), nu pot fi trecuţi în pomelnic cei de altă credinţă (heterodocşi sau adepţi ai altor religii), vrăjitorii, descântătorii sau cei care sunt cunoscuţi ca trăind, persistând, în păcate grave (ucidere, adulter etc.).

În cazul celor adormiţi, nu pot fi trecuţi în pomelnic cei care s-au sinucis pentru că, omorându-se, au refuzat darul vieţii primit de la Dumnezeu şi L-au refuzat pe Dumnezeu. Sfântul Nicodim Aghioritul numeşte sinuciderea treapta a douăsprezecea şi ultimă a păcatului. Nu pot fi trecuţi în pomelnic nici copiii morţi nebotezaţi sau pruncii avortaţi [3].

Unii oameni, din ignoranță, trec în pomelnicul pentru cei adormiți pe așa zișii „dușmani” ai lor, gândind că Dumnezeu îi va pedepsi pe aceștia. Această practică este străină de învățătura Sfintei Biserici și totodată condamnată. Cei care recurg la asemenea lucruri fac un mare păcat, iar Dumnezeu nu ascultă asemenea rugăciuni. În Sfânta Evanghelie, Mântuitorul Hristos ne învață să iubim pe toți oamenii, chiar și pe cei pe care îi considerăm dușmanii noștri: „Iar eu vă zic vouă: Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc, ca să fiți fiii Tatălui vostru Celui din ceruri…” (Matei 5, 44-45).

Prin urmare, suntem datori să ne rugăm pentru cei care ne fac greutăți ca Dumnezeu să-i lumineze și „să dezrădăcineze dintre noi toată vrăjmășia, ura și răutatea, iar în locul lor să se înrădăcineze dragostea cea nefățarnică și pașnică și viața cea cu fapte bune spre sporirea credinței” [4], după cum ne învață Sfânta Biserică prin rugăciunile ei.

 

Surse bibliografice

[1]. Liturghier, Ediție jubiliară, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 2008, p. 187.

[2]. Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Iubirea mai tare decât moartea: înțelesul și folosul pomenirii morților, Editura Cuvântul Vieții, București, 2022, p. 55.

[3]. Pr. Bogdan Dedu, Cum se face un pomelnic: https://doxologia.ro/cum-se-face-un-pomelnic.

[4]. Liturghier …, p. 436.

 

prof. Chiriac Pavel
Secretar în cadrul Sectorului Misiune Pastorală și Actualitate Creștină