Picătura de istorie

Category

Mănăstirea Putna – locul odihnei celei de-a pururea a sfântului mare domnitor, unde muzeografii bisericeşti au aşezat cu mare grijă valorile de patrimoniu unice în arta ecleziastică ortodoxă sud-est europeană – este locul unde pelerinii şi nu numai, pot face un popas de înaltă conştiinţă şi de zidire sufletească şi românească acum la 150 de...
Citește mai departe
Sinteza artistică a celei de a doua jumătăți a secolului al XV-lea, alături de bogatul fond local unește elemente bizantine paleologe și orientale gotice, de la arhitectura ctitoriilor lui Ștefan cel Mare, la decorația unor manuscrise. Din această interferență a formelor paleologe și gotice, pigmentată cu unele sugestii ale Răsăritului islamic tot mai prezent în...
Citește mai departe
Anul 1484 a fost un an de tristă amintire pentru epoca lui Ştefan cel Mare. A fost anul în care eclipsa de Soare din martie 1484 se pare că prevestea evenimente sumbre pentru Ţara Moldovei. În Miercurea Mare a acelui an a ars Mănăstirea Putna ctitoria mult iubită a lui Ştefan cel Mare. Sultanul Baiazid...
Citește mai departe
La 26 iulie 1971, la venerabila vârstă de 87 de ani trecea la cele veşnice profesorul Teofil Sauciuc Săveanu, cel care a aparţinut generaţiei lui Vasile Pârvan, şi s-a format ştiinţific într-un mediu universitar de limbă germană, studiind direct monumentele civilizaţiei la ele acasă dar şi în Dobrogea noastră. A fost unul dintre cei care...
Citește mai departe
Binecredinciosul şi iubitorul de Hristos Ieremia Movilă voievod, cu mila lui Dumnezeu Domn al Ţării Moldovei, domnii zece ani şi zece luni şi patrusprezece zile cu frica lui Dumnezeu şi ţării sale din toate părţile îi făcu bună pace; el se mută în Domnul cu pace din domnie şi din viaţă având această făptură şi...
Citește mai departe
Se împlinesc în aceste zile 415 ani de la mutarea în Domnul cu pace din domnie şi din viaţă ..… în anul 7114, aşa cum putem citi în inscripţia slavonă atât de tradiţională şi de medievală ca limbaj de pe Acoperământul de mormânt din 1606 de la Mănăstirea Suceviţa a lui Ieremia Movilă. Se cuvine...
Citește mai departe
Dintre atâţia ierarhi, călugări şi creştini îmbunătăţiţi pe care i-a odrăslit Ţara Moldovei, în ceata celor care prin faptă şi cuvânt au îmbogăţit spiritualtatea românească se numără şi Sf. Ierarh Leontie, reprezentant de seamă al vechii noastre culturi bisericeşti din secolul al XIV-lea şi începutul secolului următor. Pomenirea Sf. Ierarh Leontie, în fiecare an la...
Citește mai departe
De câteva veacuri, Suceava este locul unde în luna iunie are loc un pelerinaj deosebit de important pentru toţi creştinii, pelerinaj la moaştele Sf. Ioan cel Nou, în care vedem cum se adună credincioşi din toate părţile, vedem cu ce evlavie se închină la racla cu Sfintele moaşte, cum îşi ating hainele, capetele, fruntea şi...
Citește mai departe
În contextul Anului comemorativ al celor adormiţi în Domnul-valoarea liturgică şi culturală a cimitirelor, să ne aducem aminte la împlinirea a 50 de ani de la trecerea din această viaţă a lui Emilian Antal, cel ce pentru scurtă vreme, între anii 1945 februarie – 1947 septembrie a fost locţiitor de mitropolit al Mitropoliei Bucovinei şi...
Citește mai departe
Se împlinesc în această lună de Cireşar, trei ani de când cel ce a lăsat atâtea mărturii despre modul cum ştia să preţuiască frumosul creştin exprimat în icoană – Mihai Moroşan – a plecat în lumea în care Frumosul este măreţia adevărului – cum spunea în vrema sa Platon. Dacă Împărăţia contemplată este Frumuseţea, a...
Citește mai departe
1 5 6 7 8 9