Picătura de istorie

Category

175 de ani de la naştere – 1 septembrie 1847 – 1 septembrie 2022 În pleiada marilor slujitori ai Sf. Altar şi ai culturii în Bucovina, un loc aparte îl ocupă părintele academician Simeon Florea Marian, mare istoric, etnograf şi naturalist. Părintele academician Simeon Florea Marian s-a născut la 1 septembrie 1847, în Ilişeştii Bucovinei,...
Citește mai departe
Mijloc de august 2022, în incinta Mănăstirii cu hramul„Adormirea Maicii Domnului” – Iţcani Suceava. Urme ale trecutului, urme care sunt şi martorii istoriei noastre dintru început. Sunt aici mărturii care cuprind în ele sensul şi crezul dorit de cei ce au întemeiat această mănăstire în urmă cu mai bine de şase veacuri – anume să...
Citește mai departe
Într-ânsul găsise poporul românesc cea mai curată și maiu deplină icoană a sufletului său….  Și cu cât se vede această icoană mai limpede,  cu cât se înțelege mai desăvârșit și se iubește mai mult cu atâta și viitorul se vestește mai bun,  căci atunci neamul merge pe drumul strămoșului cuminte (Nicolae Iorga) De câteva veacuri, în acest ținut cu...
Citește mai departe
În urmă cu 50 de ani, la Mănăstirea Humor, s-a început primul şantier din România pentru restaurarea picturii murale la nivel ştiinţific, iar în 2012 tot la Mănăstirea Humor – Suceava începea să apară publicaţia ştiinţifică Caietele restaurării. Aceste publicaţii foarte utile specialiştilor în domeniul conservării patrimoniului cultural au avut ca tematică, în ordinea cronologică...
Citește mai departe
Binecredinciosul voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, continuând o veche tradiţie voievodală de înălţare de locaşuri sfinte pe temeliile altora mai vechi, a început la 1 Mai 1488, zi în care este pomenit Sf. Prooroc Irimia, înălţarea unui sfânt locaş închinat Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul, ctitorie aşezată la poalele Dealului Crucii înspre Pârâul Şcheii, lucrare...
Citește mai departe
Între vrednicii ierarhi ai Ţării Moldovei un loc aparte în istoria bisericii în epoca  modernă îl ocupă Constantin Miclescu, născut în familia lui Scarlat Miclescu fost logofăt  şi Maria (născută Beldiman), tuns în monahism cu numele de Calinic, de primul dascăl al său, unchiul de frate, Sofronie Miclescu, viitor mitropolit al Moldovei. S-a născut ,...
Citește mai departe
Când se vorbeşte despre Ţara Moldovei, mai ales despre începuturi, oraşul Siret este numaidecât amintit, întrucât, fiind un important târg pe drumul ce unea Lembergul de altădată de Marea Neagră, şi nu numai atât a fost vreme bună capitală a Ţării. Se ştie, potrivit mărturiilor documentare că prima atestare a acestei localităţi este consemnată în...
Citește mai departe
„Anul Domnului 6965 (1457) aprilie 12, în Joia Mare, a venit din Ţara Muntenească Ştefan voievod, fiul lui Bogdan voievod” (Cronica moldo-polonă redactată 1564-1565). Era aşadar în primăvara anului 1457, în Săptămâna Mare, când pe Câmpia căreia i se spunea Direptate, nu departe de Cetatea de Scaun a Sucevei, un vlăstar al familiei muşatine domnitoare în Ţara...
Citește mai departe
  La Capela Înălţarea Domnului din Udeşti, capelă construită între anii 1925 – 1936 din subscripţii publice şi cu jertfa urmaşilor celor căzuţi la datorie pentru Ţară, capelă ce necesită în prezent lucrări de restaurare şi conservare, a avut loc un moment ce va intra în istoria locală, şi anume Plantarea a 16 Stejari ai...
Citește mai departe
Pentru cei ce iubesc ştiinţa istoriei, pentru cei ce slujesc această ştiinţă numele marelui istoric A.D.Xenopol ocupă un loc aparte, având în vedere faptul că nu putem vorbi sau scrie un studiu sau articol de istorie de ţinută academică în care să nu amintim ca sursă de informaţie numele marelui istoric A.D.Xenopol cel care acum...
Citește mai departe
1 2 3 4 5 9