Eroi au fost, eroi sunt încă

Cuvânt rostit la Ziua veteranilor de război – Suceava, 28 aprilie 2023

Hristos a înviat!

Din încredinţarea şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, doresc în câteva cuvinte să aduc un un mesaj de recunoştinţă celor ce au făcut istorie, precum şi celor ce au scris istoria, celor ce au luptat pentru unitatea neamului românesc, pentru apărarea dreptei credinţe, pentru suveranitatea şi independenţa neamului românesc în decursul anilor.

S-a intonat acest minunat imn Pui de lei, imn ale cărui versuri scrise de Ioan S. Neniţescu, a fost pus pe note muzicale de compozitorul Ionel G. Brătianu. Versurile acestui imn ne îndeamnă să dăm o cinstire aparte, aşa cum se cuvine astăzi celor care au făcut istoria şi celor care au scris istoria neamului nostru românesc, prea de multe ori cu propriul lor sânge.

Lecţiile de patriotism pe care le transmit veteranii de război au o însemnătate aparte pentru noi toţi. Ziua de astăzi, instituită prin Hotărârea de Guvern nr. 1222/2007 ca zi de cinstire în mod special a Veteranilor de război, este ziua în care trebuie să ne amintim că pământul românesc a fost stropit cu mult sânge. Prea mulţi au râvnit la scumpul nostru pământ.

Aici în centrul Sucevei, lângă acest Monument al Eroilor, să ne aducem aminte de gloria vitejilor oşteni ai lui Ştefan cel Mare,  domnitorul care afirma în vremea sa că Moldova este o adevărată Poartă a Creştinătăţii. Prea mulţi fii nu s-au mai întors niciodată acasă, pentru ca ţara noastră să rămână aşa cum ne-au lăsat – o strămoşii noştri. Cu viaţa şi libertatea lor au cumpărat viaţa în libertate pe care o avem astăzi. Au plătit scump pentru onoarea de a fi român.

S-a vorbit despre patrie şi patriotism. Ce cuvinte scumpe şi am putea spune cuvinte sfinte. Patriotismul înseamnă iubire, dragoste. Cine condamnă patriotismul, şi sunt din păcate încă mulţi care condamnă acest termen, trebuie să aibă în vedere că se ridică împotriva iubirii, pentru că etimologic vorbind, cuvântul patriotism vine de la cuvântul pater, care înseamnă tată, iubire de tată de părinţi  şi de părinţii părinţilor.

Studenţilor mei le spun mereu patriotismul priveşte în trecut, ne ajută să înţelegem prezentul şi mergem spre viitor.  

Cei care astăzi din păcate condamnă folosirea acestui termen, sigur nu ştiu ce fac, ori confundă lucrurile. Suntem în acest continent în care Uniunea Europeană poate exista numai şi numai ca o simfonie a popoarelor componente, popoarele nu se pot desfiinţa prin decrete. Naţiunile nu se pot topi ca să fie construită o Uniune.

Aici la Suceava, de unde în vremea sa a plecat Constantin Popescu ca voluntar să lupte în Războiul de Independenţă din 1877, fiind primul erou căzut în acest război, şi în memoria căruia a fost ridicat Monumentul de la Calafat, auzim tainic tonalităţi, ritmuri şi armonii ca Oda bucuriei din nemuritoarea Simfonie a IX a a lui Ludwig Van Beethoven, compusă acum 200 de ani pe versurile poemului scris de Friedrich von Schiller în 1785, simfonie care exprimă viziunea idealistă a lui Schiller, care dorea ca toţi oamenii să se înfrăţească, viziune împărtăşită şi de Beethovn.

Oda bucuriei în limbajul universal al muzicii, devenit imn al Uniunii Europene din 1985, dă glas idealurilor europene de libertate, pace şi solidaritate.

Cea mai înaltă distincţie edste oferită de Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor unor personalităţi care au înţeles  în mod  aparte dragostea de Dumnezeu şi de Patrie, personalităţi ce au contribuit la construirea României. Sunt încă români mulţi care ştiu că patriotismul, într-o simplă definiţie, este preţuirea şi înţelegerea locului de naştere şi de viaţă, cu tot ce conţine el.

Dragostea de Dumnezeu şi de Patrie au construit România iar noi avem datoria să îi cinstim pe cei ce au făcut ca România să fie o ţară independentă, o ţară în care demnitatea de român să fie apreciată deopotrivă din Occident până în Extremul Orient.

Lecţia de patriotism pe care o transmit veteranii de război are o însemnătate aparte pentru noi toţi, care trebuie să transmitem şi generaţiilor viitoare respectul pentru ISTORIA acestui popor şi faţă de moştenirea pe care aceştia ne-au lăsat-o ROMÂNIA.

Onorul pentru veterani reprezintă preţuirea pe care o acordăm trecutului, ca rampă de lansare pentru viitor.

Arhid. Vasile M. Demciuc