Picătura de istorie

Category

În aceste zile se împlinesc 325 de ani de la apariţia la Iaşi, la Tipografia Domnească, a lucrării Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lumea, sau giudeţul sufletului cu trupul, prima carte, scrisă în limba română, tradusă în greceşte de Ieremia Cacavelas, o lucrare scrisă de Dimitrie Cantemir după modelul dialogurilor platoniciene, lucrare pe care B.P....
Citește mai departe
„Niciodată nu se va găsi o faimă caresă corespundă trudei sale. ” Horaţiu La împlinirea a 350 de la naşterea lui Dimitrie Cantemir (26 octombrie 1673) şi 300 de ani de la trecerea în lumea veşniciei (21 august/ 1 septembrie 1723), Biruit-au gândul, să aşternem aceste rânduri care să aducă în atenţia cititorilor de astăzi a unor...
Citește mai departe
În frumoasa și plină de căldură zi de 29 iulie, întreaga obște a slujitorilor Muzei Clio din Suceava, Iași, București și nu numai, aniversează ziua de naștere a bunului coleg și prieten prof. univ. dr. Gheorghe Onișoru, la împlinirea vârstei respectabile de 60 de ani. Sunt câteva bune decenii de căutări și împliniri în istoria...
Citește mai departe
În istoria Ţării Moldovei, domnia lui Miron Barnovschi – Movilă, cel care a condus destinele acestei ţări, şi care a lăsat contemporanilor şi posterităţii amintitrea unui domnitor credincios, a unui adevărat diplomat penrtru acea epocă, a unui chivernisitor de ţară şi ctitor, este un reper. Miron Barnovschi – Movilă, românul cel vestit cum avea să...
Citește mai departe
Sinteza artistică a celei de a doua jumătăţi a secolului al XV-lea, alături de bogatul fond local uneşte elemente bizantine paleologe şi occidentale gotice, de la arhitectura ctitoriilor lui Ştefan cel Mare, la decoraţia unor manuscrise. Din această interferenţă a formelor paleologe şi gotice, pigmentată cu unele sugestii ale Răsăritului islamic tot mai prezent în...
Citește mai departe
Din mărturiile documentelor istorice, aflăm că în timpul domniei lui Alexandru Lăpuşneanu, mai precis în anul 1560, preotul Mihul din Siret, însoţit de un grup de români iobagi pribegiţi din Ardeal, după ce a primit de la pârgarii Siretului o bucată de teren din păşunea târgului, ridică în acel loc o biserică de lemn, biserică...
Citește mai departe
Având în vedere rolul aparte jucat de instituţia Bisericii, mai ales la începuturile culturii medievale româneşti, atunci când, prin intermediul legăturilor ecleziastice s-au stabilit cel mai adesea anume raporturi şi influenţe politice şi spirituale, se impune de la început cercetarea situaţiei ecleziastice a Moldovei, a conjuncturii începuturilor organizării ecleziastice ortodoxe într-o lume aparţinând geografic, politic...
Citește mai departe
La început de iunie, revine în actualitate personalitatea marelui compozitor al Bucovinei Ciprian Porumbescu, firava floare din Grădina Bucovinei, peste care vântul a trecut şi nu mai este (Ps. 102, 16), dar locul i se găseşte în cimitirul de la Stupca, azi comuna Ciprian Porumbescu, aducând recunoştinţă, dragoste şi respect, când comemorăm împlinirea a 140...
Citește mai departe
Cuvânt rostit la Ziua veteranilor de război – Suceava, 28 aprilie 2023 Hristos a înviat! Din încredinţarea şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, doresc în câteva cuvinte să aduc un un mesaj de recunoştinţă celor ce au făcut istorie, precum şi celor ce au scris istoria, celor ce au luptat pentru unitatea...
Citește mai departe
200 de ani de la naştere 9 martie 1823 – 9 martie 2023 La împlinirea a 200 de ani de la naşterea părintelui Iraclie Porumbescu, cuvine-se dar să ne amintim de cel ce a fost pe drept cuvânt considerat, pentru opera sa, un apostol rural şi luminător al poporului. S-a născut la 9 februarie 1823 în...
Citește mai departe
1 2 3 4 10