iunie 20, 2023

Day

În istoria Ţării Moldovei, domnia lui Miron Barnovschi – Movilă, cel care a condus destinele acestei ţări, şi care a lăsat contemporanilor şi posterităţii amintitrea unui domnitor credincios, a unui adevărat diplomat penrtru acea epocă, a unui chivernisitor de ţară şi ctitor, este un reper. Miron Barnovschi – Movilă, românul cel vestit cum avea să...
Citește mai departe