Dragomirna, ctitori şi adăugători 

La împlinirea a 395 de ani de la trecerea la cele veşnice a mitropolitului cărturar Anastasie Crimca, în seara zilei de 19 ianuarie 2024, în liniştea specifică după săvârşirea slujbei Vecerniei, prin purtarea de grijă a Preacuvioasei Maici Stavrofora Maria Magdalena, stareţa  Mănăstirii Dragomirna, s-a făcut pomenirea celui ce a fost cu adevărat dăruit de Dumnezeu cu un simţ deosebit pentru frumosul bisericesc, frumosul credinţei noastre ortodoxe, un neîntrecut meşter al caligrafiei.

Atunci când se vorbeşte despre mitropolitul cărturar Anasasie Crimca, nu putem să nu ne aducem aminte de frumoasa cracaterizare făcută în 1883, de către Episcopul Melchisedec Ştefănescu al Romanului, care spunea Din construcţia arhitectonică a mănăstirii, din cărţile cele frumos scrise şi cu eleganţă ornate, dăruite de Mitropolitul Crimca, precum şi din frumoasa lui scrisoare şi iscălitura proprie, se constată, că el a fost un om cult, iubitor de carte şi pe lângă toate un eminent patriot. Trasul acesta din urmă se constată din testamentul ce a lăsat el mănăstirii Dragomirna, şi unde se arată şi ceilalţi ctitori ai mănăstirei.

S-au scris, de către specialişti consacraţi în istoria artei, istoria bisericii, în istoria culturii, nu puţine pagini despre ctitoria de suflet a Mitropolitului Anastasie Crimca, despre tezaurul ce a fost zămislit între zidurile acestei mănăstiri, studii publicate în volumele Dragomirna, istorie, tezaur, ctitori (2014); Dragomirna şi ctitorii ei (2014); Dragomirna – ctitori şi restauratori (2015), Anastasie Crimca, un mitropolit înţelept (2022), Cimitirul Mănăstirii Dragomirna – la patru secole de existenţă (2022).

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, la început de ianuarie a văzut lumina şi volumul Dragomirna – ctitori şi adăugitori (2024) volum care cuprinde comunicările prezentate în cadrul a două simpozioane ştiinţifice organizate de către Mănăstirea Dragomirna în anul 2022, an declarat în Patriarhia Română ca Anul omagial al rugăciunii în viaţa Bisericii şi a creştinului şi Anul comemorativ al sfinţilor isihaşti Simeon Nou Teolog, Grigorie Palama şi Paisie de la Neamţ.

În acest volum sunt adunate la un loc comunicările ce au fost prezentate la Simpozionul internaţional Anastasie Crimca – ctitor şi părinte filocalic (19 ianuarie 2022) şi comunicările ştiinţifice susţinute în cadrul Simpozionului Moştenirea paisiană în spiritualitatea, arta şi cultura contemporană. Anastasie Crimca, ctitor al primului spital din Moldova la Suceava, simpozion desfăşurat la 7-9 mai 2022.

Răsfoind cu atenţie acest volum, apărut în condiţii grafice deosebite sub egida prestigioasei Edituri Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, înţelegi şi mai bine de ce Dragomirna înseamnă atâtea secole de rugăciune, atâtea secole de genunchi plecaţi şi de mâini ridicate, de inimi luminate de dragostea pentru Hristos, care dau viaţă şi căldură pietrei.

Anastasie Crimca, Paisie Velicicovschi, şi mulţi alţii care au vieţuit aici, au făcut      cunoscută Mănăstirea Dragomirna în întreaga Ortodoxie, ocupând un loc aparte în istorie prin scrierile lor, pentru că mai mult în scriere şi prin cărţi rămâne cineva bogat, decât în însăşi firea lucrurilor după cum frumos spunea Sf. Ioan Gură de Aur.

Dragomirna locul iubit- este rodul dragostei de Dumnezeu a unui domn martir, Miron Barnovschi, a unui mitropolit învăţat, Anastasie Crimca, şi a unui boier smerit, Luca Stroici, şi apariţia acestui nou volum de istorie închinat ctitorilor şi adăugitorilor, nu reprezintă decât un pios omagiu adus celor care au făcut şi au scrie istorie.

Arhid. Vasile M. Demciuc