Arhid. Vasile M. Demciuc
Pentru cine studiază istoria Sucevei, unul dintre aurtorii a cărui studii sunt necesare pentru a cunoaşte anumite detalii din această istorie locală, este de bună seamă Rudolf Gassauer născut în Suceava la 12 septembrie 1885, trecut la cele veşnice acum 70 de ani, la 16 ianuarie 1952 După absolvirea Şcolii primare şi a liceului la...
Citește mai departe
„Rămâneţi în umbră sfântă, Basarabi şi voi Muşatini / Descălecători de ţară, dătători de legi şi datini” Se împlinesc în acest decembrie 630 de strămutarea la locul de veşnică odihnă a unuia dintre marii domnitori ai Ţării Moldovei din Secolul al XIV -lea, Petru I Muşatinul fiul Margaretei Muşata. Cuvine-se aşadar să facem un popas...
Citește mai departe
În istoria Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, cum este cunoscută în istoriografie, epoca mitropolitului Veniamin Costachi, pentru că putem vorbi de o adevărată epocă, a constituit şi constituie un model în ceea ce priveşte respectul, slujirea şi înţelepciunea folosirii limbii române în cult şi în limba curentă a primei jumătăţi a secolului al XIX-lea. Acum la...
Citește mai departe
Personalitate marcantă în istoria Ştiinţelor juridice româneşti, Erast Diti Tarangul s-a născut la 22 decembrie 1900 în Câmpulung Moldovenesc, fiind primul fiul al preotului Orest Tarangul şi al Corneliei (n. David). Întrucât botezul său a fost săvârşit la 4 ianuarie 1901 această dată a fost înscrisă în toate actele oficiale. Mai târziu, şi-a adăugat prenumele...
Citește mai departe
„Statornic muncitor pentru binele şi progresul cultural al poporului român din Bucovina. Naţiunea recunoscătoare” Acestea sunt cuvintele omagiale ce sunt aşternute pe placa funerară a celui ce a fost marele profesor gimnazial Ştefan Ştefureac.   S-a născut în satul Ceahor – regiunea Cernăuţi, ca fiu al lui Petru şi Vasilica Ştefureac, ţărani gospodari care păstrau...
Citește mai departe
Premiul “Vasile Pârvan” al Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie al Academiei Române a ajuns la SuceavaS-a încetăţenit o frumoasă tradiţie academică de a se decerna în luna decembrie a fiecărui an, în şedinţă solemnă a Adunării Generale a Academiei Române, Premiile Academiei Române, oamenilor de ştiinţă şi litere din ţară sau din străinătate, pentru...
Citește mai departe
Născut la 3 ianuarie 1886 în localitatea Zahareşti, ca fiu al lui Constantin Gramadă şi Paraschiva (n. Gaşpar), după urmarea şcolii primare în satul natal, urmează Gimnaziul din Suceava (1898 – 1906), apoi cursurile Facultăţii de Litere, specializarea Istorie – Geografie la Universitatea Cernăuţi (1906 – 1910). Devine membru al Societăţii România Jună din Viena,...
Citește mai departe
În urmă cu câţiva ani, la un moment jubiliar legat de aniversarea Unirii Bucovinei cu Ţara Mamă, academicianul Răzvan Theodorescu, afirma, legat de faptul că pentru momentul unionist de la Cernăuţi din 28 noiembrie 1918, o trăsătură distinctivă anume a fost emaniciparea Bucovinei prin cultură. Între cei care au avut un rol important în emanciparea...
Citește mai departe
Născut în Radăuţi, ca fiu al protopopului Neculai Dracinschi şi Ana (n. Hacman) urmează cursurile Gimnaziului Superior din Cernăuţi, apoi Facultatea de Filosofie de la Universitatea din Viena. Profesor suplinitor la Urigarisch – Hradisch (1872), profesor de elină şi latină in 1874 şi director (1884 -1895) la Gimnaziul Superior din Suceava. Ultimii ani de catedră...
Citește mai departe
Născut în satul Costişa – Frătăuţii Noi, într-o familie de ţărani, înzestrat cu vădite calităţi intelectuale, după absolvirea şcolii primare în satul natal şi-a continuat studiile la Gimnaziul din Suceava şi apoi la Liceul din Cernăuţi. Între 1862 – 1872 urmează cursurile Facultăţii de Istorie şi Geografie de pe lângă Universitatea din Viena, unde avea...
Citește mai departe
1 2 3 4 5 9