Pr. Filaret Ruscan
Într-o atmosferă duhovnicească de o frumusețe aparte, clericii din Eparhia Sucevei și Rădăuților au participat la conferințele pastoral-misionare, în care s-au împărtășit din Liturghia euharistică și din liturghia cuvântului de zidire sufletească. Seria conferințelor a fost inaugurată în protopopiatul Câmpulung Moldovenesc, loc de o frumusețe aparte hărăzit din vechi răstimpuri să fie leagăn al bucovinenilor...
Citește mai departe
Cunoscutul scriitor Emil Cioran, care se declara neputincios în a crede în Dumnezeu, preciza într-una din cărțile sale că „tot ce este Siberie în sufletul nostru îi cere pe sfinți” (Emil Cioran, Lacrimi și sfinți, Ed. Humanitas, București, 2017, p. 48). În aceeași lucrare, se exprima într-un mod metaforic, dar plin de sens: „Sfinții sunt...
Citește mai departe
Biserica este locul de întâlnire a timpului cu veşnicia. Omul, când intră în ea simte veşnicia ei, iar în acest context putem evoca mărturia emoţionantă a unui ierarh al Bisericii noastre, care afirma într-un interviu că: „de fiecare dată când intru în Biserică mă simt ca la Paşti, într-o atmosferă plină de har în care...
Citește mai departe
Privind cu atenție în calendar observăm că titlul lunii august este dublat de un cuvânt descriptiv: gustar. Acesta ne duce cu gândul la momentul gustării, degustării și culegerii roadelor. În acest sens, avem și rugăciunea din Molitfelnic pentru pârga roadelor, adică sfințirea primelor ofrande pe care ni le-a dăruit Dumnezeu prin osteneala noastră sau a...
Citește mai departe
 Preacuviosul părinte proin-stareț arhim. Grigorie Halciuc s-a născut la 8 februarie 1938, în părțile Dobrogei, în satul Poșta, jud. Tulcea. Părinții săi Iacob și Taiana erau oameni harnici și credincioși. A intrat din tinerețe, la 17 ani, în obștea renumitului stareț Daniil – Sandu Tudor (1896-1962), la mănăstirea Rărău, unde a trăit în nevoință aspră,...
Citește mai departe
Cu recunoștință și cu smerenie ne aplecăm asupra vieții acestui părinte duhovnicesc. Începutul existenței sale este pentru neamul nostru o revărsare de lumină într-un veac plin de frământări și de suferințe. Părintele Paisie Olaru s-a născut în 20 iunie 1897 în satul Stroiești, comuna Lunca, județul Botoșani, primind la botez numele Petru. A intrat în...
Citește mai departe
În contextul desfășurării alegerilor de noi membrii în Adunările Eparhiale și în apropierea pomenirii Sfinților Împărați și întocmai cu Apostolii, Constantin și mama sa Elena, considerăm că sunt oportune câteva precizări, referitoare la faptul că Biserica nu trăieşte o separaţie între laici şi clerici, întrucât întreaga comunitate se manifestă într-un așezământ al harului, al iubirii...
Citește mai departe
Părintele Cleopa Ilie a marcat profund, alături de alți cuvioși, viața duhovnicească din veacul trecut. El a rămas în inima și în amintirea credincioșilor din țară și din străinătate. Oamenii evlavioși ai Bucovinei l-au cercetat pe părintele Cleopa în timpul vieții și îi păstrează vie amintirea după plecarea sa la cele veșnice (02.12.1998). În acest...
Citește mai departe
Prorocul David, insuflat de Dumnezeu, a mărturisit în psalmii pe care i-a alcătuit:  Scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioșilor Lui (Ps. 115, 6). Așadar, viața celor care trăiesc împlinind voia lui Dumnezeu este una fericită, care duce spre fericirea veșnică. Trecerea din această lume a oamenilor care se străduiesc să împlinească poruncile dumnezeiești este un...
Citește mai departe
Cu toate că ziua de 8 martie nu este una de sorginte creștină, ne folosim de acest prilej pentru a aduce în atenție câteva aspecte referitoare la lucrarea femeii în lume, pentru că ea, alături de bărbat, constituie brațele întinse ale lui Dumnezeu care sunt chemate să lucreze împreună cu El în lume. Atunci când...
Citește mai departe
1 2 3

Comentarii recente

  Become A Donor

  Department Contact Info

  Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților
  Iancu Flondor 2, Suceava, 700198

  [email protected]

  Luni – Vineri 8:00A.M. – 4:00P.M.

  Social Info