Conferințele pastoral-misionare – mijloace de intensificare a rugăciunii și de aprofundare a comuniunii

Într-o atmosferă duhovnicească de o frumusețe aparte, clericii din Eparhia Sucevei și Rădăuților au participat la conferințele pastoral-misionare, în care s-au împărtășit din Liturghia euharistică și din liturghia cuvântului de zidire sufletească. Seria conferințelor a fost inaugurată în protopopiatul Câmpulung Moldovenesc, loc de o frumusețe aparte hărăzit din vechi răstimpuri să fie leagăn al bucovinenilor liberi în duh și în simțire. A urmat apoi ținutul plin de așezări odihnitoare și izvorâtor de cultură al Fălticenilor. Apogeul întâlnirilor l-a oferit cetatea Sucevei, unde peste 240 de slujitori din cele două protopopiate ale municipiului au fost părtași momentului unic, memorabil și, nădăjduim, repetabil.

Ca o încununare printr-un urcuș din slavă în slavă a fost simțită conferința pastoral-misionară din Protopopiatul Rădăuți.

Având binecuvântarea și ascultarea de a participa la aceste conferințe, pot mărturisi că toate au avut revărsări de daruri comune și distincte. Cu bucurie derulăm imaginile întipărite în minte și emoțiile adăpostite în inimă. Rămân profund marcat de următoarele aspecte întâlnite în toate protopopiatele:

– Bucuria preoților de a sluji laolaltă cu ierarhii locului;

– Strădania părinților protoierei și a colegilor din cancelaria protopopiatelor de a face ca întâlnirile să aibă toate „ingredientele” necesare unui context favorabil comuniunii;

– Temele rânduite de Sfântul Sinod în acest an al rugăciunii și al sfinților isihaști au fost abordate cu smerenie și responsabilitate;

– Atenția părinților care au pregătit referatele, pentru a nu cădea în derizoriu sau în formalism;

– Frumoasa colaborare dintre parohii și mănăstiri în organizarea evenimentelor;

– Prezența activă a părinților consilieri, care s-au arătat receptivi și atenți la nevoile preoților.Slujirea ierarhilor eparhiei cu toți preoții rânduiți în diferite comunități a conturat o imagine frumoasă a unei sinodalități extinse. Apropierea duhovnicească a preoților de ierarhii locului s-a concretizat prin primirea din mâna acestora a cinstitului Trup și Sânge al Domnului, care se roagă pururea ca toți să fie una; o unitate în diversitate (Ioan 17, 21).

Foarte importante s-au dovedit a fi și luările de cuvânt ale preoților. La fel ca în vremea sinoadelor locale sau ecumenice, aceștia au adus în atenția ierarhilor și a fraților preoți împlinirile și neîmplinirile lor pastoral-misionare. La fiecare solicitare au primit răspuns părintesc și sfaturi care au într-însele sămânța rodirii, pentru că au fost experimentate în frumoasa actvitate pastorală și misionară a ierarhilor noștri.

La fel de importantă a fost și agapa frățească de la sfârșitul fiecărei conferințe, aprofundând cu acest prilej îndemnul de veacuri al părinților duhovnicești de a fi împreună la slujbă, la ascultare și la masă. Exprimate frumos prin cele două lucrări numite generic ale Martei și Mariei, redate în dicton latin ora et labora, conferințele pastoral-misionare din anul 2022 rămân înscrise în sufletele slujitorilor și în istoria frumoasă a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Pr. Filaret Ruscan