Mănăstirea Vadu Negrilesei – Jurnal de ctitorie

Într-o exprimare memorabilă, Tudor Arghezi surprindea importanța jertfirii de sine pe care o presupune ridicarea unei biserici: „Altarul ca să fie și pietrele să ție; Cer inimă și viață zidite-n temelie”. Privind la timpurile pe care le traversăm, confruntându-ne cu anumite atitudini ostile și înfruntând lipsurile evidente, considerăm că zidirea unui locaș de închinare este o mare șansă și o mare provocare. Este o lucrare grea dar frumoasă. Dificultatea vine din pricina încercărilor, iar frumusețea izvorăște din minunile care se petrec la fiecare pas pe care îl facem pentru casa lui Dumnezeu.

La Vadu Negrilesei, aproape de locul în care părintele Cleopa Ilie a trăit experiențe duhovnicești asemănătoare cuvioșilor sihaștri, se înalță ca un lan de grâu biserica viitoarei mănăstiri. Sămânța a fost plantată cu dragoste, iar oamenii credincioși sunt chemați să vegheze și să ajute la rodirea ei.

În esență, construirea unei Biserici este o lucrare a lui Dumnezeu și a sfinților Lui pe care o înfăptuim noi oamenii, pentru a-L invita pe Dumnezeu să fie mereu aproape de noi, ziua și noaptea, să ne asculte, să ne binecuvinteze și să ne miluiască (III Regi 8, 30).

Generații întregi, părinții, moșii să strămoșii noștri, au dăruit și s-au dăruit pentru ridicarea de biserici și mănăstiri, fără a regreta vreo clipă efortul depus. Ridicarea unei biserici nu este o cheltuială, ci este o investiție. Susținerea lucrărilor de zidire a unei biserici reprezintă o lucrare prin care noi devenim brațele întinse ale lui Dumnezeu, pentru ca El să-și înfăptuiască lucrarea.

Vă chemăm, așadar, iubiți fii devotați ai Bisericii, să ne lăsăm amprenta asupra ansamblului mănăstiresc de la Vadu Negrilesei. Ridicarea acestei mănăstiri este un act de demnitate și de recunoștință față de cuvioșii Paisie Olaru (20.06.1897-18.10.1990) și Cleopa Ilie (10.04.1912-02.12.1998) care au fost întocmai cu apostolii în propovăduirea credinței, asemenea cu mucenicii în răbdarea suferințelor și deopotrivă cu marii pustnici pe care îi cinstim cu atâta evlavie.

Cei care vor să devină ctitori ai așezământului monahal închinat Pogorârii Sfântului Duh și marilor duhovnici Paisie Olaru și Cleopa Ilie, repere luminoase ale Ortodoxiei românești a secolului al XX-lea, a căror canonizare este rânduită pentru anul 2025, o pot face prin donații în conturile eparhiei, deschise la Banca Comercială Română.

Titular: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

în lei: RO51 RNCB 0234 0370 1091 0014,

în euro: RO78 RNCB 0234 0370 1091 0110,

în dolari: RO30 RNCB 0234 0370 1091 0004.