iulie 11, 2022

Day

Icoana a fost supusă unor examinări microscopice de către specialiştii vremii, care au constatat că portretele zugrăvite pe icoană, deși prezentau urme de pensulă – știut fiind că ele s-au pictat în mod miraculos de mână nepământească – sunt identice cu portretele reale ale Sfintei Fecioare şi Pruncului Iisus, aşa cum au fost ele realizate...
Citește mai departe
În data de 11.07.2022 la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava, a avut loc o întâlnire de lucru, eveniment care a continuat seria întâlnirilor dintre autoritățile publice locale și furnizorii privați de servicii sociale, cu accent pe dezvoltarea relațiilor de colaborare și promovare a serviciilor sociale dezvoltate la nivel...
Citește mai departe
De ceva ani, în primele zile ale lui Cuptor, sub Cerul înalt și tămâiat de rugăciunile sihaștrilor Putnei, copii și tineri, preoți și profesori, monahi și mireni, își îngemănează ceasurile de rugăciune, de taifas și împărtășire, de descoperire de sine și de ceilalți, de bucurie, entuziasm și pe-dinăuntru-(re)înnoire, în Întâlnirea de la  Putna a Tinerilor...
Citește mai departe
Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi...
Citește mai departe