Fundația Anastasie Crimca – primul an de activitate

Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine.” (Matei 25, 34-36)

Perioada post-decembristă arată fără tăgadă că Biserica Ortodoxă Română rămâne un actor principal în serviciile socio-medicale. În eparhia noastră putem vorbi de un număr substanțial de așezăminte care găzduiesc activități pentru copii și adulți.

Cu binecuvântarea și cu sprijinul nemijlocit al Înaltpreasfințitului Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, și sub coordonarea PCuv. Arhim. Iustin Tănasae, Consilierul Eparhial al Sectorului de Asistență Socială și Medicală, se caută mereu soluții ca funcționarea serviciilor sociale ale Bisericii din Bucovina să fie conform standardelor și se urmărește constant dezvoltarea și implementarea de noi servicii care să aducă alinare celor aflați în nevoie.

Luna aceasta Fundația Anastasie Crimca aniversează un an de activitate. Gândurile noastre de recunoștință se îndreaptă spre oamenii care au făcut posibile acțiunile noastre, spre cei care au pus umărul ca bucuria și nădejdea să ajungă în casele celor sărmani.

Această Fundație este o expresie a dragostei de om, a filantropiei creștine, pe care Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților o manifestă firesc, Biserica venind în întâmpinarea nevoilor cu care se confruntă fiii ei.

Alături de echipa care muncește la proiectele Fundației s-au alăturat mulți oameni iubitori de Hristos, care împlinind cuvântul Evangheliei, au venit în sprijinul celor aflați în nevoie.

Am adus, în anul acesta de activitate, în casele persoanelor defavorizate o masă caldă sau am oblojit rănile trupești ale celor bolnavi. Dar mai presus de toate, am adus cuvântul care mângâie, zâmbetul care dă nădejde, bucuria de a dărui și rugăciunea permanentă a Bisericii lui Hristos pentru fiii ei.

Slavă Ție Doamne, slavă Ție!

Pr. Tiberiu Bardan

Directorul Fundației Anastasie Crimca