decembrie 29, 2021

Day

„Rămâneţi în umbră sfântă, Basarabi şi voi Muşatini / Descălecători de ţară, dătători de legi şi datini” Se împlinesc în acest decembrie 630 de strămutarea la locul de veşnică odihnă a unuia dintre marii domnitori ai Ţării Moldovei din Secolul al XIV -lea, Petru I Muşatinul fiul Margaretei Muşata. Cuvine-se aşadar să facem un popas...
Citește mai departe