Arhim. Valerian RADU
„Auzind de mulțimea minunilor tale, Iosif I Mușat, mitropolitul, și Alexandru cel Bun, domnul Moldovei, cu multă osteneală s-au străduit să aducă trupul tău în cetatea Sucevei, nădăjduind, prin aceasta, tămăduirea doamnei Ana, soția sa, și liniștea țării.” Ecoul minunilor pe care Dumnezeu le săvârșea prin moaștele Sfântului Mucenic Ioan cel Nou a ajuns și...
Citește mai departe
De frica păgânilor, creștinii nu cutezau să ia trupul Noului Mucenic Ioan și să-l îngroape. Capul tăiat și trupul plin de răni zăceau nebăgate în seamă, necinstite așa cum se cuvenea. Ba mai mult, din prea multa sa mânie, eparhul cetății a interzis creștinilor din Cetatea Albă să-l îngroape creștinește pe Sfântul Ioan. O dată...
Citește mai departe
Jertfă curată Domnului te-ai adus în Cetatea Albă prin mâna vânzătorului tău Reiz, căci pe corabia lui adevăruri dumnezeiești ai mărturisit și, insuflat de Duhul Sfânt, adâncurile teologiei i le-ai arătat, încât a rămas fără cuvânt de împotrivire înaintea ta…[1] Cu adevărat, multe și grele chinuri a îndurat Sfântul Ioan cel Nou pentru Hristos. Când...
Citește mai departe
Încă de la începutul veacului al XV-lea, orașul Suceava, străveche cetate voievodală, adăpostește moaștele unuia dintre sfinții la care credincioșii din zona Moldovei au foarte multă evlavie, anume pe  Sfântul Ioan, supranumit „cel Nou”. Sfântul Ioan cel Nou s-a născut în jurul anului 1300, în orașul Trapezunt[1]. El era un bun cunoscător al legilor creștine...
Citește mai departe