Pr. Mihai Cobziuc
 Izvoare istorice: Poziționată teritorial și politic „între Orient și Occident”[1] (480 N 260 E, 10.441 de  kilometri pătrați, cu 86.000 locuitori), după recensământul austriac din 1777, Bucovina, ca spațiu istoric a făcut parte, încă din secolul al XIV-lea (între 1388 și 1565) din Principatul Moldovei cu capitala la Suceava. Prima atestare documentară este găsită pe...
Citește mai departe
Izvoare istorice:  Herodot[1] și Strabon[2], Polyaenus și Cassiodorus considerau că armenii sunt o ramură a frigienilor. Istoricul orientalist rus Igor Diakonov scria că frigienii s-au mutat de pe Peninsula Balcanică în Asia Mică la hotarul dintre secolele XIII-XII î.Hr. și s-au stabilit pe teritoriul Imperiului Hitit, care era cândva foarte puternic, iar acum era pe...
Citește mai departe
La începutul lunii iunie 2021, am fost primit de curatorul și managerul de proiect Christina Eiden la Institutul Bukowina în Augsburg. Institutul este înființat din noiembrie 1989 și afiliat la Universitatea din Augsburg din 2003, în scopul cercetării și transmiterii informațiilor despre istoria și cultura din Bucovina, cu aspectele ei  regionale și transnaționale. Institutul Bukovina...
Citește mai departe