Înaltpreasfințitul Părinte Calinic
Deşi Legea interzicea ca cineva să se apropie de trupul unui mort (Numerii 19, 13) pe motivul întinării, Hristos – fără nici o ezitare – S-a atins de sicriu, zicându-i tânărului: „Scoală-te!”. I s-a adresat punctual: „Tinere, ţie îţi zic” (Luca 7, 14). Cuvintele Mântuitorului, care au însoţit atingerea sicriului, au transformat moartea în viaţă. El, ca Dumnezeu,...
Citește mai departe
Sfinţii Cuvioşi Daniil şi Misail au trăit în Mănăstirea Turnu, în cele două chilii săpate în stâncă – primul în cea din dreapta, iar al doilea în cea din stânga – timp de 20 ani. După trecerea lor la cele veşnice, întâmplată în prima jumătate a veacului al XVII-lea, au fost înmormântaţi lângă altarul bisericuţei...
Citește mai departe
Nu poţi să fii fiu al lui Dumnezeu, desigur, după har, fără să fii milostiv. Milostenia nu dispreţuieşte, ci îl pune în valoare pe cel sărac sau pe cel aflat în nevoie. Preţul iubirii şi rugăciunii pentru vrăjmaşi este dobândirea statutului de „fiii Tatălui vostru Celui din ceruri” (Matei 5, 45). Un preţ accesibil în timpul...
Citește mai departe
Aceşti cuvioşi părinţi, Iosif şi Chiriac de la Bisericani, alături de Sfinţii Daniil Sihastrul (secolul al XV-lea), Ioanichie de la Muscel (1638) şi Teodora de la Sihla (secolele XVII-XVIII), se numără printre cei mai de seamă asceţi ai Bisericii Ortodoxe Române, a căror amintire se păstrează vie până astăzi; nu doar prin munţii şi peşterile...
Citește mai departe
Prima minune consemnată – din cele atribuite Sfântului Acoperământ – este arătarea Maicii Domnului credincioşilor care se aflau la rugăciune în Biserica Panaghia din Vlaherne şi se găseşte relatată în viaţa Sfântului Andrei „cel nebun pentru Hristos” († 956) şi în cea a ucenicului său, Epifanie. Minunea s-a petrecut în timpul împăratului Leon cel Înţelept...
Citește mai departe
Sfântul Ierarh Antim a fost un gânditor profund, însuşindu-și selectiv cultura greacă veche şi cultura creştină şi practicând umanismul universalist creştin care – atunci când este vorba de sporirea binelui – nu cunoaşte limite; a preţuit, de asemenea, ştiinţa şi artele. Sculptor şi xilograf, zugrav de biserici, caligraf şi miniaturist, topograf, orator ecleziastic, bărbat de o aleasă...
Citește mai departe
În ultima duminică din luna septembrie celebrăm Ziua Satului Românesc, sărbătoare instituită prin Legea nr. 44/2020. Satul, clădit în jurul bisericii și al cimitirului – acestea dau satului o dimensiune supraistorică, deși face parte integrantă din istorie – al școlii și al primăriei, este acela care, de-a lungul vicisitudinilor timpului, ne-a salvat neamul, ca identitate,...
Citește mai departe
Pescuirea minunată s-a petrecut pe Lacul Ghenizaret, pe fondul colaborării şi ascultării apostolilor faţă de Hristos (Luca 5, 5-6). După ce Hristos a adresat cuvânt mulţimilor, mai întâi de pe ţărmul mării, iar mai apoi din corăbioara-amvon a lui Petru şi a lui Andrei, – semn că după ce ne hrănim sufletul cu rugăciune, trebuie...
Citește mai departe
Neagoe Vodă Basarab a fost un bun domn şi mai ales un evlavios ctitor de mănăstiri şi biserici în ţară şi străinătate. Formarea sa duhovnicească, înclinaţia sa spre o viaţă isihastă (deşi trăită în lume), spre trezvie şi împlinire a poruncilor dumnezeieşti, spre cumpătare şi luptă înţeleaptă cu patimile şi cu păcatele în vederea sporirii...
Citește mai departe
1 2 3 4 30