Înaltpreasfințitul Părinte Calinic
Calea spre Hristos presupune lepădarea de sine, ieşirea din autosuficienţă. Asumarea personală a Crucii arată că nu este vorba de o poziţionare exterioară a ucenicului în raport cu Iisus, ci despre o lucrare zilnică (Luca 9, 23). Omul are libertatea de a fi cu Hristos sau de a refuza acest tandem. Fără o renunţare liber consimţită...
Citește mai departe
Remarcându-se prin viaţa sa duhovnicească, dar şi prin spiritul său autoritar şi ferm în apărarea patrimoniului spiritual şi naţional al ţării, la 22 iulie 1918, arhimandritul Dionisie Erhan a fost ales Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Chişinăului şi Hotinului, cu titulatura „al Ismailului”, iar din 1923, după înfiinţarea Episcopiei Cetăţii Albe-Ismail, i se va mai adăuga şi...
Citește mai departe
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, constatând sfinţenia vieţii vrednicului ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, faptul că la mormântul său se făceau nenumărate minuni, – tradiţia spune că fiica lui Marcu Muţiu, primarul Timişoarei, s-a vindecat de o boală incurabilă –, dar şi păstrarea întreagă și nestricată a trupului său, l-a trecut în...
Citește mai departe
Crucea este lemnul binecuvântat prin care se împlineşte dreptatea lui Dumnezeu. Înţelepciunea lui Solomon surprinde acest adevăr: „Binecuvântat este lemnul care slujeşte la o trebuinţă binecuvântată” (14, 7). Crucea nu este idol, pentru că ea mijloceşte lucrarea lui Dumnezeu în lume şi lucrarea noastră întru Dumnezeu. Jertfa mântuitoare a lui Hristos pe cruce a făcut...
Citește mai departe
Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce prin prorocul Daniel ai descoperit lumii că „cei înțelepți vor lumina ca strălucirea cerului și cei care vor fi îndrumat pe mulți pe calea dreptății vor fi ca stelele în vecii vecilor” (Daniel 12, 3), – căci învățătura celui înțelept este izvor de viață și bunăstare pentru cel ce își...
Citește mai departe
Cuviosul Ioan Sihastrul s-a format duhovniceşte în Sihăstria Prislop. Potrivit tradiţiei locului, din botez se numea Ioan; de tânăr şi-a părăsit casa părintească, închinoviindu-se în obştea Mănăstirii Prislop, mănăstire care era foarte aproape de Silvaşul de Sus, satul său natal. După un timp de ascultare în obştea Mănăstirii Prislop şi după ce a primit îngerescul...
Citește mai departe
Iisus condiţionează intrarea în Împărăţia cerurilor de naşterea „din apă şi din Duh”, ca prefigurare a Tainei Botezului. Nu este vorba de o altă viaţă, naturală, deci nici personală nouă, ci de o renaştere „din apă” şi „din Duh”. Duhul sfinţeşte sufletul, iar apa − la rândul ei sfinţită de Duhul Sfânt − sfinţeşte trupul. Este...
Citește mai departe
Punând la inimă pilda vieţuirii acestor doi luminători ai sihăstriilor moldave, având în minte şi exemplul rugăciunii stăruitoare, al răbdării şi al înfrânării Drepţilor Părinţi Ioachim şi Ana, pomeniţi şi ei astăzi, să ne rugăm Mult-Milostivului Dumnezeu să ne călăuzească şi să ne întărească în urcuşul pe scara virtuţilor! Iubiţi cititori şi cititoare, Astăzi Biserica...
Citește mai departe
Maica Domnului este răspunsul lui Dumnezeu dat părinţilor ei la stăruitoarele lor rugăciuni. Mai mult, ea este darul lui Dumnezeu făcut omenirii, fiind împlinirea făgăduinţei, făcută de Părintele ceresc protopărinţilor noştri (Facerea 3, 15). De aceea, pentru a naşte pe Maica vieţii, Ioachim şi Ana au trebuit să fie înduhovniciţi, ştergându-li-se orice patimă trupească prin...
Citește mai departe
Parabola ne atrage atenţia asupra modului în care trebuie să ne comportăm în relaţia cu aproapele, folosindu-ne exclusiv de milostivirea iubitoare a lui Dumnezeu. Stăpânul adus în discuţia parabolei este Dumnezeu, iar slugile datornice suntem noi. Toţi avem câte zece mii de talanţi debit la Dumnezeu. Ne naştem cu această datorie faţă de Dumnezeu. Dumnezeu, prin...
Citește mai departe
1 2 3 4 5 30