Înaltpreasfințitul Părinte Calinic
Dacă ar fi să analizăm activitatea Sfântului Constantin cel Mare, am putea deduce că politica lui religioasă a fost caracterizată mai ales prin câteva fapte de o importanță majoră: Edictul de la Mediolan (ianuarie 313), mutarea capitalei imperiului la Constantinopol, convocarea Sinodului I Ecumenic de la Niceea (325). Urmașii săi, cu unele excepții, – între 361 și 363,...
Citește mai departe
Preamăriți pe Dumnezeu Tatăl Care a gândit familia constituită dintr-un bărbat, Adam, și o femeie, Eva, și pe Mântuitorul Iisus Hristos Care a binecuvântat-o și a sfințit-o întru Duhul Sfânt, ca prin Taina Sfintei Cununii cei doi să devină un singur trup, unit fizic și spiritual. Nu desconsiderați familia, prima și cea mai importantă instituție...
Citește mai departe
Iisus, prin răspunsul dat femeii samarinence, referitor la apa cea vie – închinarea „în duh şi în adevăr” (Ioan 4, 21-24), dă şi o definiţie lui Dumnezeu, Care este „Duh şi Adevăr”. Astfel, Hristos i-a confirmat femeii că Dumnezeu nu este mărginit într-un loc anume, mai ales din momentul întrupării Lui, – prin care a fost asumată...
Citește mai departe
Sfântul Nou Mucenic Ioan Valahul – i se spune „Nou” pentru că a pătimit după căderea Constantinopolului sub otomani (1453), iar „Valahul”, pentru că în vechime popoarele străine numeau pe românii din Ţara Românească „vlahi” sau „valahi” – s-a născut în anul 1644, când Ţara Românească era condusă de domnul Matei Basarab (1632-1654). A păşit...
Citește mai departe
Opera Sfântului Apostol Ioan, Evanghelia, cele trei Epistole și, respectiv, Apocalipsa, este de o frumuseţe nestemată. Deși au fost multe comentarii contra, lucrările aparţin aceluiași autor. Conţinutul celei de-a patra Evanghelii  arată că ea a fost scrisă de un martor ocular al faptelor mărturisite. Iubiți credincioși și credincioase, cititori și cititoare,   Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan îi sunt dedicate două zile...
Citește mai departe
1 2 3 4 5 87