RUGĂCIUNEA ZILEI DE DUMINICĂ

(alcătuită de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților)

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeule, de vreme ce ziua duminicii aminteşte de Atotputernicia Preasfintei Treimi: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, Care a zidit lumea, și de Învierea Ta, prin care Tu ai răscumpărat pe om, mă închin Ţie şi Îți mulţumesc pentru darurile cele mari cu care ai înzestrat toată zidirea. 

Pentru aceasta, Te rog, Mult-milostive, Doamne, Biruitorule al morţii, în această zi, treci cu vederea puţina mea credinţă şi arată-Te şi mie, precum odinioară sfintelor femei mironosiţe în dimineaţa Învierii Tale. Pășește în cămara sufletului meu, precum ai intrat la Sfinții Tăi Apostoli prin uşile încuiate de păcat, ca şi eu, încredinţat fiind, să mărturisesc împreună cu Toma: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!”.

Îţi mulțumesc, Doamne, Dumnezeule, pentru mulţimea bunătăților Tale, pe care mi le trimiți în fiecare zi a vieţii mele, şi, mai ales, pentru învierea și luminarea sufletului meu. Ție, Hristoase Dumnezeule, Cel ce ești Viața noastră, mă rog, întru această zi a Învierii Tale, revarsă harul Preasfântului Tău Duh asupra mea, ca să petrec întru această săptămână fără a-Ți greși cu gândul, cu cuvântul ori cu fapta, primind mărturisirea cugetului meu, iar în vremea ieşirii din această viaţă să fiu aflat pregătit, cuminecat și cu inima curată, întâmpinându-mă cuvântul iubirii Tale: „Astăzi vei fi cu Mine în rai!”. Amin.