septembrie 13, 2022

Day

Sfinţii Părinţi consideră Crucea singurul mijloc prin care ne putem mântui; ieromonahul Makarios Simonopetritul o numeşte plastic „pana cu care Hristos a semnat actul eliberării noastre” din robia păcatului. Cine priveşte Crucea, acest martor al pogorârii lui Hristos la noi şi preţul răscumpărării noastre, cu dispreţ, arată că nu crede în ea şi, implicit, în...
Citește mai departe
Poate că nu vă e străină fila aceea de limonariu ce povestea despre uimirea unui părinte care-ar fi vrut să pătrundă cu gândul până în crucea înțelepciunii și, ispitit de îndoială, i-a cerut îngerului să-i arate din tot cerul acoperit de cruci chiar pe a sa. I se păreau, în timp  ce pașii-și prefira la...
Citește mai departe
Cuviosul Ioan Sihastrul, care „în peşteră s-a nevoit, cu răceala pietrei s-a împrietenit şi podoaba pustniciei a dobândit”, rămâne o pildă vie de sfinţenie, nu doar pentru credincioşii din Ţara Haţegului, ci chiar şi pentru toţi credincioşii ortodocşi din ţară şi din străinătate. Mulţi dintre credincioşii din părţile Haţegului, plecând în străinătate, au făcut cunoscut...
Citește mai departe
anunt_licitatie
Ocolul silvic Silva-Bucovina organizează licitație cu strigare pentru masă lemnoasă pe picior aferentă fondului forestier proprietate a Asociaţiei Unităţilor de Cult Ortodoxe Proprietare de Păduri din cadrul Protopopiatului Fălticeni, în data de 16 septembrie 2022, ora 11:00 la sediul Protopopiatului Fălticeni, str. 1 Mai nr. 1, județul Suceava. Depunerea cererii de înscriere la licitaţie și plata...
Citește mai departe