Înaltpreasfințitul Părinte Calinic
„Astăzi” este timpul lui Dumnezeu; este numele eternităţii. Sau, veşnicia revărsată în ceea ce numim aici şi acum, cum afirmă părintele Galeriu. În Sfânta Scriptură, „astăzi” este folosit doar de câteva ori. Timpul nostru este ieri, azi, mâine. De ieri păstrez amintirea; mâine îl proiectez în speranţă, pe când singur astăzi este prezentul în care...
Citește mai departe
Sfinţii Trei Ierarhi au fost nelipsiţi din spaţiul nostru de cultură şi spiritualitate românească, fie prin corespondenţa purtată cu episcopul Bretanion al Tomisului privind trimiterea moaştelor Sfântului Sava Gotul (12 aprilie 372) de la Buzău în Capadocia, ori cu Teotim al Tomisului, singurul episcop care l-a apărat pe Sfântul Ioan Gură de Aur în cadrul Sinodului...
Citește mai departe
Nicolae Iorga a sintetizat viața mitropolitului Iosif Naniescu în cuvinte de o aleasă sensibilitate şi frumuseţe literară: „Ales Mitropolit al Moldovei la 1875, acest Basarabean, care a trăit până la adânci bătrâneţe în chiliile sărăcăcioase de lângă măreaţa mitropolie a lui Veniamin Costachi, zidită după planurile lui Gheorghe Asachi însuşi şi sfinţită în prezenţa unui...
Citește mai departe
Sfântul Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei, i-a trimis Sfântul Bretanion al Tomisului două scrisori. Din prima scrisoare reiese că Bretanion provenea dintr-o familie creştină (nobilă) originară din Capadocia – Asia Mică; din acest motiv, îl considera a fi o „mlădiţă cu care patria mamă se poate mândri pe drept, deoarece a reuşit în luptele pentru...
Citește mai departe
Poezia a fost pentru Sfântul Grigorie Teologul un alt mod de a transmite dogmele şi de a combate învăţăturile ereticilor, de a revela poporului puterea şi slava divină. Din acest punct de vedere, putem spune că Sfântul Grigorie Teologul este creatorul poeziei creştine, dar şi că a făcut din poezie una din cele mai pătrunzătoare...
Citește mai departe
Credinţa puternică şi rugăciunea stăruitoare au fost factorii hotărâtori în dobândirea vederii orbului. Şi când i s-au deschis ochii, primul pe care L-a văzut a fost Iisus, Care a luat act de credinţa lui în El. Mila lui Dumnezeu a trebuit să fie însoţită de credinţa orbului. Puterea lui Dumnezeu s-a manifestat în funcţie de...
Citește mai departe
1 83 84 85 86 87 121