august 15, 2023

Day

Praznicul Adormirii Maicii Domnului, sărbătorit încă din secolul al VI-lea la jumătatea lunii august, punctează nu doar încheierea vieții pământești a Născătoarei de Dumnezeu, ci și așezarea pe ultima treaptă a urcușului duhovnicesc, și anume îndumnezeirea, pe care sunt chemați să o urce toți fiii Bisericii. Acestei chemări i-a răspuns și Binecredinciosul Voievod Ștefan cel...
Citește mai departe
Biruinţa asupra firii, triumful asupra morţii, preamărirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu până la desăvârşirea ei duhovnicească şi aşezarea ei mai presus de toate cetele cereşti sunt sintetizate în troparul praznicului: „Întru naştere fecioria ai păzit, întru adormire lumea nu o ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare; mutatu-te-ai la viaţă, fiind Maica Vieţii; şi cu rugăciunile tale...
Citește mai departe