august 14, 2023

Day

Transpusă în versuri simple, ușoare, sub forma unei poezii liturgice, slujba redă, într-o succesiune de tablouri criante, intense, din ale cărei ecouri răzbate o teologie adâncă, exprimată în cuvinte simple, neornate inutil, evenimentele premergătoare și conexe acestui fapt istoric de mare însemnătate pentru creștinătate. Ecourile care răzbat din versurile acestei slujbe revelează, din punct de vedere...
Citește mai departe
Anul acesta, din binecuvântarea Domnului Dumnezeu se împlineşte Un Veac de la întemeierea Oastei Domnului, mişcare duhovnicească ortodoxă din cadrul Bisericii Ortodoxe Române (1923 – 2023), care a animat şi sporit lucrarea Bisericii Străbune în Ogorul Domnului. Activitatea desfăşurată de Oastea Domnului, începând cu părintele Iosif Trifa, poetul Traian Dorz, învăţătorul Ioan Marini, şi alţi...
Citește mai departe
anunt_licitatie
Organizatorul licitației: Ocolul Silvic Bisericesc Ilișești – Str. Zamcei nr. 36, Suceava Tel. 0230520987, Fax 0230520992, e-mail: [email protected] Data și ora organizării licitației: 18.08.2023, ora 09:00 Locul desfașurării licitației: sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilișești – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36 Tipul licitației:  Licitaţie publică în plic închis Data desfășurării și locul preselecţiei: zilele de...
Citește mai departe
Vară, vacanță, vremea în care dinspre biserici și dinspre sufletele prefăcute-n altar isonul axionului înduioșează și mai tare. Peste Schitul Șalaș, așezat cuminte și-nțelepțitor pe creastă de Măgură, albastrul Înaltului Cer s-așterne și el în cununi de lumină, făgăduind primenirea lumii prin faptele rugăciunii. Dinspre curtea așezământului monahal înțesat de copii se-aude, în răstimpuri, zvon...
Citește mai departe