Mesaj Arhieresc cu prilejul aniversării a 100 de ani de la înfiinţarea Asociaţiei Oastea Domnului

Anul acesta, din binecuvântarea Domnului Dumnezeu se împlineşte Un Veac de la întemeierea Oastei Domnului, mişcare duhovnicească ortodoxă din cadrul Bisericii Ortodoxe Române (1923 – 2023), care a animat şi sporit lucrarea Bisericii Străbune în Ogorul Domnului.

Activitatea desfăşurată de Oastea Domnului, începând cu părintele Iosif Trifa, poetul Traian Dorz, învăţătorul Ioan Marini, şi alţi creştini inimoşi, s-a desfăşurat într-o perioadă grea din istoria noastră naţională, şi a însemnat o lucrare religioasă de sensibilizare a oamenilor pentru primirea şi trăirea Evangheliei Mântuitorului Hristos, în duhul iubirii pentru semeni şi pentru creaţia lui Dumnezeu.

Oastea Domnului s-a dovedit un factor de stabilitate pentru Neamul Românesc, în vremuri în care credinţa ortodoxă din România a fost supusă la tot felul de încercări şi avataruri din pricina celor potrivnici Bisericii Ortodoxe Române, precum şi după anul 1989, odată cu renaşterea democraţiei româneşti.

Încurajarea vieţii religioase creştine, printr-o viaţă duhovnicească intensă, atât individuală, cât şi comunitară, citirea Sfintei Scripturi, organizarea de întruniri periodice, publicarea de materiale ortodoxe şi cărţi destinate publicului larg în vederea catehizării, diferite proiecte social-filantropice şi prevenirea răspândirii mişcărilor neoprotestante, au fost ţelurile dintru început şi până astăzi ale Oastei Domnului, împlinite cu multă abnegaţie de „ostaşii Domnului”.

Din voia Domnului Dumnezeu, şi cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în perioada 1994-1997, am fost desemnat drept îndrumător al Asociaţiei Oastea Domnului, poziţie din care am continuat lucrarea de cooperare şi păstrare a „ostaşilor” în vatra credinţei.

Astfel, putem spune că activitatea misionară şi apologetică a fraţilor din Oastea Domnului, de-a lungul celor 100 de ani de vieţuire, a menţinut aprinsă candela credinţei şi a speranţei în multe suflete de creştini, care sufereau pentru neputinţa manifestării credinţei şi libertăţii primite de la străbuni.

Astăzi, în vreme de libertate, să nu uităm să cinstim memoria înaintaşilor care au lucrat la dobândirea libertăţii, cultivând unitatea cu membrii mişcării Oastea Domnului, pentru ca laolaltă să sporim valorile credinţei ortodoxe româneşti în societatea actuală.

La ceas de frumoasă aniversare, a 100 de ani de rodnică activitate a Oastei Domnului pe altarul sfânt al credinţei naţionale, primiţi gândurile Noastre de apreciere şi preţuire, dorindu-Vă ca lucrarea misionară şi duhovnicească să fie intensificată şi să fiți binecuvântați de Domnul Dumnezeu cu ani mulți și buni!

Adresăm  alese  felicitări  Înaltpreasfinţitului  Părinte  Calinic,  Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, mulţumind cu recunoştinţă pentru invitaţia adresată de a fi prezent în Cetatea Sucevei, în perioada 11 – 12 Gustar 2023, Sfatului frăţesc al Oastei Domnului, precum şi tuturor celor împlicaţi în buna organizare şi desfăşurare în cadrul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, a manifestărilor dedicate Centenarului Oastea Domnului.

De asemenea, gândul Nostru este îndreptat şi către fraţii mutaţi către Cereştile Lăcaşuri, care au părăsit această frumuseţe a lumii văzute, pentru care Ne rugăm Părintelui Luminilor să le dăruiască pace şi odihnă veşnică în lumina necreată a Sfintei Treimi!

Domnul Iisus Hristos – Izvorul Darurilor şi Lumina Lumii, să Vă dăruiască sănătate deplină, putere întru propovăduirea cuvântului Evangheliei şi spor binecuvântat spre tot lucrul bun!

Întru mulți și sănătoși ani!

Cu arhierești binecuvântări și doriri de tot binele,

Vă întâmpină,

†Calinic Argeșeanul

Arhiepiscop al Argeșului și Muscelului

11 August-Gustar 2023

Cetatea Basarabilor – România de la Argeș