martie 28, 2022

Day

Introducere și precizări noționale Dogma și mistica, duhovnicia și teologia sunt dimensiuni constitutive și vitale, inseparabil unite în viața Bisericii Ortodoxe. Mistica ortodoxă este hristocentrică și teologică și nicidecum psihologică, întrucât se concretizează în asceză, contemplație și rugăciune, într-o teologie vie a  trăirii în lumina Sf. Treimi, ca un răspuns mereu actual la taina existenței...
Citește mai departe
Tinerii în slujba vieții Viața e darul lui Dumnezeu. E minunat să trăiești cu Dumnezeu în suflet și să te ostenești, după putere, să fii pe plac lui Dumnezeu și oamenilor. Precum în pântecele mamei am crescut și ne-am dezvoltat, pregătindu-ne să simțim aerul lumii de pe pământ, tot așa, anii de aici sunt pregătire...
Citește mai departe