mai 15, 2021

Day

sfinti_putneni_site
În 1990, cu ocazia începerii lucrărilor de amenajare a terenului în vederea reconstruirii bisericii de la Sihăstria Putnei, au fost descoperite moaştele ultimilor trei stareți ai mănăstirii, Cuvioșii Sila, Paisie și Natan, sihaștri îmbunătățiți care au contribuit la înflorirea sprituală a acestui așezământ monahal și la întărirea viețuirii creștine pe aceste meleaguri.
Citește mai departe
dsc04554
Cel care vrea să fie ucenicul lui Hristos trebuie să împlinească trei condiţii indispensabile: să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi să-I urmeze. În această succesiune putem discerne un adevăr de netăgăduit, şi anume acela că Hristos îi oferă omului o orientare, nu-l lasă suspendat. Crucea îi indică sensul ascensiunii. Însă calea...
Citește mai departe
iacob_puneanul
Mitropolitul Iacob Putneanul a desfăşurat o intensă activitate pastorală, misionară şi socială; de asemenea, a promovat cultura şi tiparul şi a vegheat cu acelaşi interes la traducerea de cărţi folositoare de suflet. De numele lui se leagă şi prima şcoală elementară înfiinţată în localitatea Putna din judeţul Suceava, atestată documentar prin hrisovul domnului Teodor Callimachi în...
Citește mai departe