Programul slujbelor din Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel în unitățile de cult din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

program_liturgic_bun
  1. Slujba Vecerniei și a Litiei – în fiecare sâmbătă și ajun de sărbătoare;
  2. Slujba Acatistului zilei, urmată de citirea a câte o epistolă a Sfântului Apostol Pavel și a celor două epistole sobornicești ale Sfântului Apostol Petru, în fiecare zi de luni până vineri;
  3. În duminici și sărbători, după Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, se vor citi rugăciuni: de dezlegare, pentru bolnavi, copii/elevi/studenți/tineri (fiind perioada examenelor) ș.a., iar în duminici, după slujba Vecerniei și a Paraclisului Maicii Domnului, va avea loc „Școala de Duminică”;
  4. Taina Sfântului Maslu se va săvârși în fiecare săptămână din post;
  5. Spovedania credincioșilor se va face în zilele de vineri și sâmbătă, nu în duminici, înaintea sau în timpul Sfintei Liturghii;
  6. Spovedania și împărtăşirea bătrânilor şi bolnavilor nedeplasabili din parohie se vor face în fiecare zi când preotul va fi solicitat;
  7. Conferințele, serile duhovnicești ș.a. vor fi organizate în corelație cu Anul Omagial și Comemorativ 2023.

Vă dorim spor și ajutor de la Dumnezeu,

† CALINIC
Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților

Programul liturgic va trebui afișat la avizierul parohiei, așa încât să fie accesibil tuturor credincioșilor.