Ileana Crețu, restauratoarea broderiilor ștefaniene, la șapte ani de la trecerea la cele veșnice

La 25 iunie 2023 se împlinesc șapte ani de când Părintele ceresc a chemat-o la veșnicele locașuri pe Ileana Maria Crețu, distins restaurator și prieten al Mănăstirii Putna. Mâinile ei pricepute au trudit în anii 2003-2004 la restaurarea acoperământului de mormânt al Mariei de Mangop, una dintre cele mai cunoscute broderii de tradiție imperială bizantină create pe pământul românesc. În anii care au urmat, a considerat că e datoria ei de suflet să aibă grijă de tezaurul de broderii și țesături al Mănăstirii Putna – cercetând, îngrijind și restaurând, printre altele, trei epitrahile ștefaniene de mare valoare.

Omenește vorbind, lipsa dintre noi a doamnei Ileana Maria Crețu este de regret și se resimte mereu, atât în familie, cât și în breasla restauratorilor, însă Dumnezeu a avut cu ea alte doriri.

În trei decenii de activitate, a restaurat alături de colegii ei numeroase obiecte de patrimoniu, broderii și țesături, prelungindu-le și uneori chiar redându-le viața. În fața lui Dumnezeu, ea a împlinit cuvântul Sfântului Apostol Pavel: „Lupta cea bună am luptat, călătoria am săvârșit, credința am păzit”. Și-a rostuit viața cu înțelepciune, pentru că a înmulțit talantul – priceperea de a restaura obiectele textile – și a adăugat la aceasta răbdare, blândețe și multă evlavie către lucrurile sfinte ale Bisericii. A îngenuncheat întotdeauna cu multă smerenie la mormintele ctitorilor Putnei – Sfântul Ștefan cel Mare și doamna Maria de Mangop – și s-a rugat mereu din tot sufletul pentru ca să știe ce să facă și cum să lucreze.

Pentru „doamna Ileana”, dragostea pentru lucrul frumos ieșit din mâini pricepute era un mod de cinstire a înaintașilor, de apropiere în duh de ctitori și de donatori. Ea îngrijea aceste prețioase obiecte cu dăruirea pe care un doctor adevărat o arată către un copil bolnav, dar ridicându-și mereu mintea și inima către viața veșnică în care ctitorii și donatorii au nădăjduit, așteptând și dorind întâlnirea cu ei, în lumina lui Hristos. A dat un bun exemplu prin însăși viața ei, pentru că a avea grijă de obiectele de patrimoniu este o formă de slujire a neamului și de întărire a ființei noastre duhovnicești.

Ne-am întâlnit astăzi la mormânt familia și colegii restauratori – Adrian Crețu, Mihai Lupu, Cornelia Bordașiu, Sorina Marin, Silvia Boca, Roxana Stuparu, Irina Petroviciu, Bogdan Ungureanu, Loredana Axinte, Denise Clemenco – făcând rugăciune pentru odihna sufletului doamnei Ileana Maria și cerând Bunului Dumnezeu să o așeze cu sfinții pe care i-a iubit. Veșnică să-i fie pomenirea!

Protos. Timotei Tiron (Mănăstirea Putna)