Personalități marcante înmormântate în Cimitirul „Pacea” din Suceava – Samuil Isopescu

Născut în satul Costişa – Frătăuţii Noi, într-o familie de ţărani, înzestrat cu vădite calităţi intelectuale, după absolvirea şcolii primare în satul natal şi-a continuat studiile la Gimnaziul din Suceava şi apoi la Liceul din Cernăuţi. Între 1862 – 1872 urmează cursurile Facultăţii de Istorie şi Geografie de pe lângă Universitatea din Viena, unde avea să se împrietenească cu Teodor V. Ştefancelli, Vasile Bumbac, Ştefan Ştefureac, Mihai Eminescu şi alţii.

După terminarea studiilor este numit profesor de istorie la Gimnaziul Superior din Suceava, desfăşurând pe lângă activitatea didactică şi o bogată activitate în domeniul ştiinţific şi literar, fiind unul dintre numele ilustre ale învăţământului sucevean.

A tradus Manualul de aritmetică pentru gimnaziu al profesorului Fr.Mocnik, Manual de geografie pentru clasele inferioare şi mijlocie de gimnasii şi şcoale reale austriace, al Prof. Friederich Umlauf, Suceava 1897. A scris Elemente de geografie comparativă pentru clasele inferioare şi mijlocii de gimnazii, şcoale reale şi alte şcoale coordonate, (Cernăuţi 1892 ) În domeniul istoriei a elaborat articole destinate a fi incluse în cărţile de citire ale învăţătorului Ştefan Ştefureac, pentru clasele I -a, a II -a a IV -a, dovedind un adevărat talent de povestitor pe înţelesul elevilor, precum şi valoroase cunoştinţe ştiinţifice. A elaborat Manual de Istorie universală pentru clasele inferioare de şcoale secundare, (Cernăuţi, 1886 – 1892), destinat învăţământului gimnazial, urmărind în mod special dorinţa de a introduce informaţia privind istoria românilor încadrată în istoria universală.

Prin activitatea sa didactică şi ştiinţifică, profesorul Samuil Isopescu ocupă un loc aparte în pleiada profesorilor din întreaga Bucovină.