Personalități marcante înmormântate în Cimitirul „Pacea” din Suceava – Pr. Simeon Reli

Născut la 25 iulie 1882 în satul Pătrăuţii de Sus, sau cum mai este cunoscut Pătrăuţi pe Siret, după absolvirea Gimnaziului de Stat (1896 – 1904) din Storojineţ, urmează cursurile Facultăţii de Teologie a Universităţii din Cernăuţi între 1904 -1908, perioadă în care decan era prof. Eusebiu Popovici, pentru ca apoi să urmeze şi cursurile Facultăţii de Litere şi Filosofie de la aceeaşi prestigioasă universitate.

A fost trimis cu bursă specială din partea mitropolitului Nectarie Cotlarciuc pentru studii de specializare în Istorie şi pentru cercetări de arhivă la Viena şi Leipzig. Doctor în teologie în 1928. A fost profesor la Liceul Dimitrie Cantemir din Coţmani, la Liceul de fete şi la Liceul Aron Pumnul din Cernăuţi, ajunge n 1929 profesor la Catedra de Istoria Bisericii Ortodoxe Române la Facultatea de Teologie din Cernăuţi (1929 – 1940, 1941 – 1944), unde între 1934 – 1935 a fost şi decan. A fost director al Arhivelor Statului din Cernăuţi, membru în Comisia Monumentelor Istorice – Bucureşşti, secţia pentru Bucovina, a organizat Muzeul de istorie bisericească şi etnografie al Mitropoliei din Cernăuţi.

Pentru realizările sale ştiinţifice este propus pentru decernarea ordinului cehoslovac Leul Alb (1938) şi primeşte decoraţia Coroana României în grad de ofiţer în 1940.

În septembrie 1941, pune bazele Institutului de Istorie de pe lângă Facultatea de Teologie – Cernăuţi, devine membru al Institutului de limbă Arboroasa.

A publicat numeroase lucrări, peste 70 de titluri, cele mai multe dintre ele fiind de istorie, dintre care amintim: Amintiri dintr-un castel la Nistru- Icoane istorice din trecutul românesc al satelor Bucovinei dintre Nistru şi Prut după acte şi documente, Bucureşti, 1924; Din Bucovina vremurilor greleSchiţe istorice, Cernăuţi, 1926; Oraşul Siret în vremuri de demult – Din trecutul unei vechi capitale a Moldovei, Cernăuţi, 1927; Politica religioasă a habsburgilor faţă de Biserica Ortodoxă Română în sec. al XIX – lea, Cernăuţi, 1928; Din viaţa religioasă şi bisericească a Sucevei în secolele XVIII – XIX , Cernăuţi 1931; Călăuza monumentelor religioase- istorice din eparhia Bucovinei, Cernăuţi, 1937.

S-a stins din viaţă la vârsta de 63 de ani lăsând în urmă multe manuscrise, parte din ele aşteptând să fie redescoperite şi publicate.

Arhid. Vasile M. Demciuc