Predici

Category

Epictet era preot în Bitinia din Asia Mică, probabil în metropola Nicomidia, şi îl învrednicise Dumnezeu cu darul facerii de minuni. Printre multele minuni săvârşite se înscriu atât vindecări de tot felul, cât și multe convertiri la Creştinism. Între acestea se numără şi convertirea lui Astion,, fiul mai-marelui cetăţii, Alexandru, şi al Marcelinei, și nepotul senatorului...
Citește mai departe
Mâna dreaptă a Sfintei Mari Muceniţe Chirachi se află – din 1787 – în Catedrala „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Huşi; în actele din arhiva cancelariei episcopale este consemnat că a fost răscumpărată de episcopul Iacov Stamati – care a păstorit acea eparhie între anii 1781-1791 – de la arhimandritul Meletie Ghica, un fost...
Citește mai departe
În Duminica Tuturor Sfinților Români sunt amintiți și cinstiți cu evlavie sfinții ierarhi, preoți și diaconi slujitori ai Bisericii Ortodoxe Române care s-au săvârșit mucenicește și au mărturisit dreapta credință, sfinții cuvioși și cuvioase care s-au săvârșit trăind în deplină ascultare și smerenie viața călugărească, sfinții martiri din orice treaptă harică sau stare obștească și toți aceia...
Citește mai departe
Evanghelia din această duminică relatează episodul chemării primilor apostoli. Împărăţia Cerurilor este un deziderat al Fiului lui Dumnezeu, anticipat prin gura profeţilor şi care trebuia realizat. Pentru împlinirea acestuia, Mântuitorul avea nevoie de ucenici care să vorbească mulţimilor despre învăţătura cea nouă. Aşa se face că El şi-a ales oameni dispuşi să fie educaţi în spiritul...
Citește mai departe
Vrednicul voievod este o sinteză a patriotismului naţional, un simbol al dreptăţii şi responsabilităţii faţă de popor. Nădejdea nestrămutată în izbândă, lupta pentru păstrarea neatârnării şi devotamentul faţă de supuşii săi au fost liantul ce l-a unit cu poporul său, care l-a urmat cu credinţă şi jertfelnicie. Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare este sfânt şi a...
Citește mai departe
Ca monah, Sfântul Leontie s-a făcut pildă celorlalţi monahi prin mulţimea nevoinţelor, prin răbdarea, blândeţea şi smerenia sa, precum şi prin râvna faţă de Dumnezeu.  Ca stareţal Schitului Laura, a instituit o rânduială austeră, pentru sporirea duhovnicească a ucenicilor dornici de o trăire mai înaltă. Ca ierarh, s-a distins prin numeroase fapte de milostenie, acordând o atenţie...
Citește mai departe
Arhiepiscopul Ghelasie, menționat în data de 2 iulie 1377 într-o inscripție descoperită în biserica Mănăstirii Râmeț, este primul ierarh ortodox cunoscut cu numele în Transilvania, cu reşedinţa la Mănăstirea Râmeţ sau la Mănăstirea Geoagiu, o mănăstire care datează din secolele XIV-XV. În timpul egumeniei sale la Mănăstirea Râmeţ, Cuviosul Ghelasie a adunat în obşte zeci de...
Citește mai departe
Biserica a rânduit un post înaintea prăznuirii Sfinţilor Apostoli, amintindu-ne de postul pe care aceşti verhovnici l-au ţinut înaintea luării unei hotărâri importante, arătându-se întotdeauna flămânzi numai de Cuvântul lui Dumnezeu. În vechime se numea Postul Cincizecimii, în amintirea darurilor Sfântului Duh pogorâte peste Sfinţii Apostoli. Deşi la început era ţinut doar de monahi, ulterior a fost preluat...
Citește mai departe
„Drumul spre Hristos este un drum al renunţărilor, al Crucii. Asemănarea cu Dumnezeu nu se poate dobândi în afara Crucii. Cei care în viaţă nu sunt capabili să-şi asume o astfel de responsabilitate nu pot primi demnitatea de apostol al lui Hristos, nici Aici şi nici Dincolo. Fără o gândire şi o lucrare în acelaşi...
Citește mai departe
De ziua drapelului național al României, cinstim nu un obiect în sine, ci ceea ce el semnifică. El definește nu numaidecât un areal geografic, ci o națiune care poate fi și în acel spațiu, dar poate locui și în altă parte, ducând, într-un fel „spațiul” acolo unde sunt și trăiesc. Drapelul național este legat de...
Citește mai departe
1 19 20 21 22 23 35