Activități de formare în cadrul celei de-a XXVII-a ediție a Conferinței Internaționale CEFEC pentru economie socială

În parteneriat cu Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, în perioada 02-10 Septembrie 2023 din partea Sectorului de Asistență Socială și Medicală PCuv. Protos. Alexandru Moroșan, Directorul Departamentului Farmaceutic Arimateea și al Asociației Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, a participat alături de delegația din Suceava la cea de a 37-a Conferință Anuală a Social Firms Europe CEFEC, desfășurată în Itea, Fokida, Grecia. Evenimentul intitulat ”Acționând pentru Economie Socială prin împuternicirea comunității” a fost organizat de către Societatea de Psihiatrie Socială P. Sakellaropoulos din Grecia.

Pe parcursul evenimentului delegații din cele 19 țări au participat la trei ateliere de instruire pentru produse bio și valorificarea resurselor locale, respectiv: atelierul de apicultură și prelucrarea mierii de albine, atelierul de cultivare și prelucrarea măslinelor și atelierul de pielărit. Împreună cu membrii celorlalte delegații, participanții din Suceava, România au avut ocazia să participe la activități practice și de conștientizare a potențialului resurselor locale și de dezvoltare de întreprinderi sociale verzi, utilizând resursele locale existente pentru dezvoltarea unui circuit autosustenabil energetic și termic. Lecțiile și experiențele din cadrul atelierelor au avut ca scop conștientizarea importanței protejării mediului înconjurător, aprofundarea scopului social în economia comunitară și din domeniul antreprenorialului social.

În cadrul conferinței organizate în plen PCUv. Protos. Alexandru Moroșan a susținut un seminar pentru lucrul în echipă bazat pe modelul de lucru al Laboratorului Farmaceutic Arimateea. Obiectivele principale au fost identificarea impactului utilizării resurselor naturale locale asupra comunității, prezentarea de modele de programe de conștientizare și promovare a utilizării resurselor locale pe plan național și internațional, rolul pe care îl pot avea în reintegrare și economie socială, potențialul de dezvoltare al acestor tipuri de activități mai ales în zonele defavorizate.

Un aspect important în dezbaterile care au avut loc a fost tema reglementărilor legislative pentru meserii și pentru modelul de formare a acestor meserii la nivelul diferitelor țări europene. S-a subliniat nevoia de reglementare pentru unele meserii esențiale în economia socială precum manager de caz, supervizor producție, lucrător în liniile de producție alimentare, cursuri de igienă pentru personalul necalificat dar și meserii esențiale comunității precum ajutor bucătar, îngrijitor bătrâni la domiciliu, infirmier sau brancardier.

Pe parcursul ultimelor trei zile, promotorii economiei sociale din Suceava s-au întâlnit cu reprezentanți din 17 țări europene și au discutat despre oportunitățile pe care le oferă schimbul de idei și practici legate de integrarea tinerilor pe piața muncii prin etape de lucru în ONG-uri și afaceri inovative sociale, planuri de acțiune în vederea sprijinirii dezvoltării afacerilor verzi și digitale.

Evenimentul s-a finalizat cu consemnarea unei rezoluții adoptate de către cei peste 120 de participanți la Conferința anuală a SFE CEFEC din Grecia, care arată poziția acestora privind economia socială în dialog cu Comisia Europeană, scoțând în evidență soluțiile de angajare și suport pentru Start-up pe care structurile de economie socială le au pentru tinerii NEETs, provenind din grupuri vulnerabile și pentru problemele refugiaților, precum și pentru dezvoltarea afacerilor verzi.

La finalul conferinței s-au decernat diferite premii instituțiilor de economie socială la categorii precum Întreprinderi Start-up, Design și Idei inovative în Întreprinderi sociale, Management și Marketing Social sau Întreprinderi Sociale Verzi.

Această deplasare a delegației din Suceava-România a fost posibilă prin finanțarea din cadrul proiectul SEPAL – ”Dezvoltarea unei platforme de angajare prin ucenicie”, având ca obiectiv general profesionalizarea activității pe baza modelului WISE (Work Integration Social Enterprise) de servicii de sprijin pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, cu accent pe 3 sectoare principale: sănătate, meșteșuguri și mici întreprinderi și finanțat de către de către EEA and Norway Grants prin Programul Youth Employment. Proiectul SEPAL PRO (Supporting Employment Platform through Apprenticeship Learning) este coordonat de Asociația Institutul pentru (România) în parteneriat cu Pere Closa Private Foundation (Spania), ZISPB – Human resources Monitoring and Development Bureau (Lituania), Koispe Diadromes- 10th Sector of Attica Prefecture (Grecia) și KOMES Foundation (Polonia).