Anunț privind organizarea licitației de vânzare a masei lemnoase pe picior din fondul forestier proprietate privată a Asociației Unităților de Cult Ortodoxe Proprietare de Păduri din Protopopiatul Suceava

anunt_licitatie

Organizatorul licitației: Ocolul Silvic Bisericesc Ilișești – Str. Zamcei, nr. 36, Suceava

Tel. 0230520987, Fax 0230520992, e-mail: [email protected]

Data și ora organizării licitației:  02.10.2023, ora 12:00

Locul desfașurării licitației:  sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilisesti – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36

Tipul licitației:  Licitaţie publică în plic închis

Data desfășurării și locul preselecţiei: zilele de 26, 27 și 28 Septembrie, sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilișești – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36. Agenţii economici vor prezenta următoarele documente: certificat de atestare valabil, cazier tehnic de exploatare, certificat constatator ONRC eliberat în ultimele 30 de zile, dovada plății taxelor solicitate pentru înscrierea la licitiație, alte documente solicitate.

Intervalul pentru depunerea cererii de înscriere la licitație și a ofertei: zilele de 26, 27 și 28 Septembrie

Data deschiderii plicurilor și locul: 02 Octombrie, ora 12:00,  sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilișești – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36

Caietul de sarcini se poate cumpăra de la sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilișești.

Lista de partizi care se licitează se regăseşte anexat.

Pentru informaţii și date suplimentare vă puteti adresa organizatorului licitației la telefon 0230.52098 .

ȘEF OCOL SILVIC,
Ing. Onica Marius