Activitate socială în context intercreștin și interreligios în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

În contextul Anului omagial al pastorației persoanelor vârstnice, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților în perioada 26-28 Aprilie 2023 o delegație formată din reprezentanți ai Bisericii Reformate din Sfântul Gheorghe, ai Fundației Diakonia din Sfântul Gheorghe precum și din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale s-a aflat în județul Suceava.

Delegația formată din preacucernicul preot reformat Zsolt György Incze, protopop al Protopopiatului Reformat Sfântul Gheorghe alături de alți 9 preoți reformați,  doamna Olcsvári Tünde, director al Departamentului pentru persoanele adulte cu dizabilități, doamna Tóth Anna, director al Departamentului pentru persoane vârstnice din cadrul Fundației Creștine Diakonia și doamna Katalin Zoltani, consilier în cadrul Cabinetului Secretarului de Stat din Ministerul Muncii și Protecției sociale  fost întâmpinată de PCuv. Protos. Alexandru Moroșan, director al Departamentului Farmaceutic Ariamteea și director al Asociației Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava din cadrul Sectorului de Asistență Socială și Medicală și de PCuv. Protos. Iustin Tablan, viețuitor al Mănăstirii Putna.

La întrunirea consultativă de la Mănăstirea Sihăstria Putnei, din data de 26 Aprilie, s-au abordat teme precum acreditarea serviciilor sociale, pașii privind licențierea serviciilor sociale, cu precădere pentru cele dezvoltate în cadrul unităților de cult, accesarea finanțărilor din cadrul Ministerului Muncii, cum ar fi Programele de Interes Național, economia socială și impactul acesteia în dezvoltarea serviciilor sociale sustenabile, modele de integrare în economia socială a persoanelor cu dizabilități și posibilele surse de finanțare pentru crearea unei infrastructuri destinată economiei sociale și integrării persoanelor cu dizabilități în piața muncii. În cadrul întrunirii P.C. Pr. Pavel Alexandru Radu, consilier al Sectorului Fonduri Interne și Externe al Centrului Eparhial Suceava, a subliniat importanța adaptării tuturor centrelor sociale la energia verde și a accesării fondurilor pentru dezvoltare socială – atât de necesare comunităților defavorizate.

În data de 27 aprilie s-au vizitat mai multe centre sociale din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și s-au împărtășit experiențe din domeniul social-filantropic. În cadrul Așezământul de copii Sfântul Leontie de la Rădăuți Stavrofora Ecaterina Lichi, alături de cei peste 120 de copii pe care îi are în grijă, a expus un model de bune practici privind creșterea, educarea și integrarea în societate a copiilor proveniți din medii defavorizare.

În proximitatea Centrului pentru refugiați de la nivelul mun. Rădăuți, P.C. Pr. Ilie Sfârnaciuc, asistent social în cadrul filialei asociației AIDRom, a prezentat atât problematica refugiaților proveniți din diferite areale globale cât și nevoia de pastorație, integrare socială, educație și adaptare la stilul de viață european.

În Municipiul Suceava, la nivelul unităților de îngrijiri medico-sociale la domiciliu ale Asociației Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava și Fundației Anastasie Crimca s-a subliniat nevoia de dezvoltare la nivelul întregului județ a unei rețele de îngrijiri la domiciliu precum și a unei rețele de centre de zi pentru vârstnici. Acestea reprezintă punctul de plecare în dezvoltarea unei rețele de servicii sociale integrate la nivelul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Alături de domnul Vasile Gafiuc, președintele Asociației Institutului pentru Parteneriat Social Bucovina, am vizitat vernisajul „Tradiție prin Fotografie” aflat sub semnătura etnologului Paul Torac din cadrul Galeriei Zamca și Centrul de Urgențe Sociale care sprijină refugiați din Ucraina, în special mamele și copiii acestora care ajung pe teritoriul județului Suceava. Facilitarea accesului la educația copiilor și a mamelor este un punct important în reintegrarea socială, fiind necesare identificarea de linii de finanțare și implementarea de proiecte integrate pentru comunitățile unde există astfel de beneficiari, a subliniat doamna Katalin Zoltani.

Protos. Alexandru Moroșan