Atelier ştiinţific la Seminarul Teologic Liceal Ortodox  „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava  

Luni, 8 mai 2023, la sediul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava, a avut loc un atelier ştiinţific cu titlul Quo vadis? Receptarea misiunii teologiei contemporane de către tinerii teologi, atelier susţinut de către dl lect. dr. Alexandru Prelipcean, cadru didactic titular în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi. Această manifestare se încadrează în cadrul Simpozionului Internaţional „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, care are ca temă principală problematica Quo vadis? Interogaţii actuale privind vârstele vieţii spirituale. Atelierele acestea, care se desfăşoară în toate Seminariile Teologice Liceale Ortodoxe din cuprinsul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei şi în câteva Colegii Naţionale din zona Moldovei, se doresc a fi atât un preambul al Simpozionului Internaţional, cât şi un mijloc prin care publicul liceal să se familiarizeze cu anumite concepte şi studii care vor fi dezvoltate şi analizate în cadrul simpozionului.

Tema dezvoltată de dl lect. dr. Alexandru Prelipcean a încercat să analizeze modul  în care misiunea teologică contemporană este înţeleasă de către tinerii teologi, problematicile în legătură cu această tematică şi viziunea cu privire la realitatea Teologiei a-teologice, privită ca un concept care presupune un discurs elaborat despre Dumnezeu, dar fără o relaţie personală şi vie cu El. Desigur, prelegerea a fost dinamică, urmărindu-se la final oferirea unor răspunsuri pertinente la întrebările elevilor seminarişti, care au avut curiozităţi cu privire la modul în care aspecte conexe temei de analiză pot deveni un mijloc de înţelegere a misiunii Bisericii în actualitate. Întâlnirea cu publicul liceal de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava a avut moderator pe părintele diac. dr. Bogdan Mihai Hrişcă, directorul instituţiei.